Przepuszczalność powietrza

Air permeability icon

Niektóre przestrzenie, takie jak pomieszczenia czyste, wymagają kontrolowania ciśnienia powietrza wewnątrz.

Część systemów Ecophon jest zaprojektowana tak, aby ograniczać przenikanie powietrza w przypadku różnic ciśnienia w pomieszczeniu. Deklarowane wartości zachowują ważność dla różnicy ciśnienia do 50 Pa zarówno w warunkach nad-, jak i podciśnienia, jeśli system został zamontowany zgodnie z zaleceniami producenta.