Oznaczenie CE

CE-marking icon

Zgodnie z przepisami rozporządzenia ws. wyrobów budowlanych (CPR 305/2011) systemy sufitowe Ecophon mają oznakowanie CE zgodnie z europejską normą zharmonizowaną EN 13964:2014.

Norma ta jest zbiorem metod badania produktów, klasyfikowania produktów i deklaracji właściwości użytkowych dla sufitów podwieszonych.

Aby poprawić transparentność w zakresie właściwości użytkowych produktu, wyroby budowlane z oznakowaniem CE mają własne Deklaracje Właściwości Użytkowych deklaracje właściwości użytkowych. Dzięki temu klienci i użytkownicy mogą w łatwy sposób porównać właściwości produktów dostępnych na rynkach europejskich.