Odporność chemiczna

Chemical resistance icon

Niektóre specyficzne produkty Ecophon zostały zaprojektowane tak, aby wytrzymać stosowanie popularnych detergentów i środków dezynfekujących.

Określone produkty Ecophon zostały zaprojektowane tak, aby były odporne na stosowanie popularnych detergentów i środków dezynfekcyjnych. Metoda testowania dla tych produktów polega na wielokrotnej ekspozycji na działanie detergentów lub środków dezynfekcyjnych i ocenie zgodnie z normą ISO 11998:2006 (Oznaczanie odporności powłok na szorowanie na mokro i ich podatność na czyszczenie). Badania są przeprowadzane z użyciem miękkiej ściereczki z mikrofibry z co najmniej 70% zawartością poliestru.

Lista przebadanych środków chemicznych znajduje się na kartach poszczególnych produktów na stronie internetowej www.ecophon.pl

Zawsze należy zapoznać się z danymi technicznymi produktu, aby zapewnić jego zgodność z opisanymi metodami czyszczenia.

Zawsze upewnij się, że klasa korozyjności krat sufitowych jest zgodna z żądanym protokołem czyszczenia i produktami czyszczącymi.