Pomieszczenia czyste

Clean room icon

Wszystkie produkty Ecophon Hygiene™ są klasyfikowane zgodnie z normą ISO 14644-1:2015 (Klasyfikacja czystości powietrza na podstawie stężenia cząstek).

Ma to na celu zapewnienie ich zgodności z wymaganiami dotyczącymi pomieszczeń czystych, pod względem liczby unoszących się w powietrzu cząstek (wielkości od 0,1 µm do 5 µm) wyrażonych jako stężenie w objętości powietrza.

Klasa ISO  Wielkość cząstek
  > 0.1 μm > 0.2 μm > 0.3 μm > 0.5 μm > 1 μm > 5 μm
Klasa ISO  1 10 2        
Klasa ISO  2 100  24  10 4    
Klasa ISO  3 1000  237  102  35  8  
Klasa ISO  4 10000  2370  1020 352  83   
Klasa ISO  5 100000  23700  10200  3520  832  29
Klasa ISO  6 1000000  237000 102000  35200  8320  293 
Klasa ISO  7       352000 83200  2930 
Klasa ISO  8       3520000 832000  29300 
Klasa ISO  9       35200000 8320000  293000 

Wszystkie produkty z linii Ecophon Hygiene™ są ponadto badane pod kątem zgodności z  wymaganiami normy NF S 90-351 (Instytucje ochrony zdrowia – Obszary ze środowiskiem kontrolowanym – Wymagania dla kontroli zanieczyszczeń zawieszonych w powietrzu).

Ta norma określa kilka stref ryzyka, z których strefa 4 posiada najbardziej restrykcyjne wymagania. Aby produkt mógł zostać zakwalifikowany do użytku w określonej strefie ryzyka, musi zostać przebadany pod kątem emisji cząstek zgodnie z normą ISO 14644-1 (szybkość usuwania cząstek i kontrola mikrobiologiczna powietrza).

Definicje stref ryzyka według normy NF S 90-351

Klasa ryzyka Klasa czystości Szybkość usuwania cząstek Klasa czystości mikrobiologicznej
4 ISO 5 CP(0,5)5 M1
3

ISO 7

CP(0,5)10 M10
2 ISO 8 CP(0,5)20 M100

Szybkość usuwania cząstek (klasy)

Klasa szybkości usuwania cząstek 0,5 μm Czas potrzebny do usunięcia 90% cząstek (min)
CP(0.5)20 ≤ 20
CP(0.5)10 ≤ 10
CP(0.5)5 ≤ 5

Kinetyka eliminacji cząstek na poziomie 0,5 mm jest określona przez czas wymagany do uzyskania zmniejszenia o 90% liczby cząstek początkowych.

Kontrola mikrobiologii powietrza

Klasa czystości mikrobiologicznej

Maksymalne stężenie zdolnych do przeżycia szczepów na metr sześcienny powietrza (JTK/m3)

M1 ≤1
M10 10
M100 100

Badanie przeprowadza się przez zanieczyszczenie materiału, a następnie po inkubacji, pobraniu próbek powietrza i powierzchni, aby sprawdzić, czy materiał nie pozwala na namnażanie się drobnoustrojów.

Ecophon Hygiene™ produkty zostały przetestowane dla następujących gatunków:

  • Staphylococcus aureus MRSA
  • Escherichia coli
  • Candida albicans
  • Aspergillus brasiliensis

Szczegółowe informacje o produkcie można znaleźć na odpowiednich stronach produktu.