Korozja

Corrosion icon

Poziom korozji, na którą narażone są konstrukcje budowlane w danym środowisku, jest klasyfikowany zgodnie z normą ISO 12944-2.

Wszystkie systemy konstrukcji Ecophon zostały opracowane tak, aby spełniać wymagania poziomu podstawowego (C1). Określone produkty spełniają wyższe wymagania określone w normie (C3 i/lub C4):

• C1: środowiska suche i wentylowane
• C3: środowiska wilgotne o niskim zanieczyszczeniu
• C4: środowiska mokre o wysokim zanieczyszczeniu

Akcesoria Connect są klasyfikowane zgodnie z normą ISO 12944-2 po przeprowadzeniu badań zgodnie z metodą NORDTEST NT MAT 003. Metoda ta jest bardziej wymagająca od metod zalecanych w normie ISO 12944-2.

Ponadto systemy Ecophon są klasyfikowane zgodnie z normą EN 13964:2014, aby zapewnić ich zgodność z określonymi klasami ekspozycji określonymi w tej normie. Takie informacje można znaleźć w deklaracji właściwości użytkowych dla produktów Connect. 

Należy się upewnić, że klasa korozyjności konstrukcji nośnej sufitu odpowiada wymaganej procedurze czyszczenia i używanym środkom czystości.