Odporność na ogień

  Wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego sufitów podwieszanych mogą się różnić w zależności od rodzaju pomieszczenia i budynku, w którym mają być zainstalowane.

Szczegółowe wymagania można znaleźć w krajowych przepisach budowlanych. Dwa ogólne wymagania można jednak określić jako kluczowe dla sufitów podwieszanych we wczesnych stadiach pożaru i należy je uznać za „obowiązkowe” we wszystkich pomieszczeniach:

 

 

 

 • Sufity podwieszone powinny w jak najmniejszym stopniu przyczynić się do rozwoju pożaru i wytwarzania dymu.  
  Wymaganie to jest spełnione, jeśli materiały, z których wykonany jest sufit, pozwalają na uzyskanie co najmniej Euroklasy B-s1, d0.

 • Systemy sufitowe nie mogą się łamać i zawalać we wczesnych fazach pożaru, kiedy trwa jeszcze ewakuacja. 

  Oznacza to, że system sufitowy powinien wytrzymywać temperaturę do 300 °C (Promieniowanie cieplne z warstwy gazów pożarowych o temperaturze 300 °C odpowiada w przybliżeniu warunkom, w których strażak w pełnym wyposażeniu może jeszcze prowadzić akcję ratunkową).

 Dowiedź się więcej o  rozwiązaniach przeciwpożarowych w budynkach 

 

Badania i klasyfikacja wyrobów

Testy reakcji na ogień

Badania ogniowe symulują różne fazy pożaru. W związku z tym próby na materiałach wykończeniowych są wykonywane z użyciem źródeł ognia charakterystycznych dla początkowej i rozwojowej fazy pożaru. Te metody badań są określane jako próby "reakcji na ogień" a ich celem jest ocena udziału wyrobów i materiałów we wczesnych stadiach pożaru pod względem takich czynników jak: 

 • Zapalność
 • Rozprzestrzenienie ognia
 • Wydzielanie ciepła 
 • Wytwarzanie dymu
 • Występowanie płonących kropli/cząstek

Zwykle próby reakcji na ogień przeprowadzane są w skali małej lub średniej.

Dowiedz się więcej o testach ogniowych: Testy odporności ogniowej

Europejski system badań przeciwpożarowych – Euroklasy

System klasyfikacji reakcji na ogień produktów sufitowych w Europie oparty jest na systemie Euroclass określonym w normie EN 13501-1.

W sumie istnieje 39 klas podzielonych na 7 głównych poziomów ; A1, A2, B, C, D, E i F, gdzie A1 jest najlepszy, a F dotyczą produktów i materiałów niesklasyfikowanych.

Większość głównych klas obejmuje również dodatkową klasyfikację dotyczącą wytwarzania dymu i występowania płonących kropli / cząstek.

Klasy dla dymu: s1, s2 i s3, gdzie s1 oznacza produkt najlepszy.

Klasy dla płonących kropel i cząstek: d0, d1 i d2, gdzie d0 oznacza produkt najlepszy

 

Functional demands, Fire safety

 

 

 

 

 

1 = Klasa główna

2 = Wytwarzanie dymu

3 = Powstawanie płonących kropel/cząstek