Opis pożaru w pomieszczeniu

Pożar w pomieszczeniu może mieć różne fazy:

Faza początkowa

Przebieg fazy I zależny jest od rozmiaru źródła zapłonu oraz właściwości materiałów i przedmiotów, które są dotknięte bezpośrednim działaniem ognia.

Faza rozwoju

Functional demands, Fire safety, Growth phase of the fire

Podczas fazy rozprzestrzeniania się, pożar rozwija się pod względem wielkości i stopniowo zajmuje obiekty wokół zarzewia. Mogą się zapalić nawet znajdujące się w pobliżu okładziny ścian, podłogi, wykładziny dywanowe i sufit. Zaczynają wydzielać się coraz większe ilości dymu i ciepła, a pod sufitem tworzy się warstwa gorących gazów pożarowych.

W fazie rozprzestrzeniania się pożar jest jeszcze lokalny. Charakterystyka ogniowa materiałów wykończeniowych odgrywa zasadniczą rolę w fazie rozwoju pożaru.

 

Rozgorzenie

Functional demands, Fire safety, Flash over stage of fire

Podczas fazy rozwijania się pożaru może nastąpić zjawisko tzw. rozgorzenia. Następuje ono wtedy, gdy temperatura w pomieszczeniu wzrośnie powyżej temperatury samozapłonu wszystkich znajdujących się w nim materiałów palnych. Następuje to zwykle, gdy temperatura gazów pożarowych przy suficie osiągnie 500-600°C. 


Rozgorzenie może nastąpić w ciągu kilku minut od zapłonu. Jednak w pomieszczeniu, w którym znajduje się tylko niewielka ilość palnych mebli i które jest wyposażone w wykładziny powierzchniowe, które nie przyczyniają się do rozwoju pożaru, może nastąpić opóźnienie rozgorzenia lub jego całkowite uniknięcie.


Po rozgorzeniu pożar osiąga swój maksymalny poziom i jest w pełni rozwinięty. Na długość i intensywność pożaru wpływa teraz ilość dostępnego powietrza i obciążenie pożarowe, tj. dostępna .

 

Faza dopalania

Faza zaniku następuje kiedy ogień zaczyna gasnąć