Euroklasy

W poniższej tabeli znajdziesz Euroklasy zgodnie z normą klasyfikacyjną EN 13501-1 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 1

Klasyfikacje wykorzystują dane testowe z testów reakcji na ogień.

Euroklasy
A1    
A2-s1,d0
A2-s1,d1
A2-s1,d2
A2-s2,d0
A2-s2,d1
A2-s2,d2
A2-s3,d0
A2-s3,d1
A2-s3,d2
B-s1,d0
B-s1,d1
B-s1,d2
B-s2,d0
B-s2,d1
B-s2,d2
B-s3,d0
B-s3,d1
B-s3,d2
C-s1,d0
C-s1,d1
C-s1,d2
C-s2,d0
C-s2,d1
C-s2,d2
C-s3,d0
C-s3,d1
C-s3,d2
D-s1,d0
D-s1,d1
D-s1,d2
D-s2,d0
D-s2,d1
D-s2,d2
D-s3,d0
D-s3,d1
D-s3,d2
E
 
 
E-d2
 
 
F
 
 

 

Poniższy wykres pokazuje związek między procesem pożaru a klasami pożaru:

Functional demands, Fire safety

  1. Temperatura
  2. Rozgorzenie
  3. Poczatkowe stadium
  4. Wzrost
  5. Szczytowe stadium
  6. Gaśnięcie
  7. Czas
  8. Euroklasy
  9. Klasy odporności ogniowej