Odporność na ogień w budynkach

Functional demands, Fire safety, Initial stage of fire

 

Głównym celem projektu przeciwpożarowego budynku jest zminimalizowanie konsekwencji pożaru poprzez:

 • zapobieganie urazom u ludzi,

 • ograniczenie szkód materialnych i ekonomicznych.

 

W płonącym budynku często występuje wysokie ryzyko urazów. Aby bezpiecznie ewakuować budynek podczas pożaru, należy wziąć pod uwagę następujące okoliczności:

 • gazy pożarowe,

 • widoczność,

 • promieniowanie cieplne,

 • temperaturę.


Na przykład, aby bezpiecznie przeprowadzić ewakuację, temperatura powietrza w pomieszczeniach, przez które ewakuują się ludzie, nie powinna przekraczać około 80 °C.

Ogólna ochrona przeciwpożarowa budynku

Ogólna ochrona przeciwpożarowa budynku i jej szczególne funkcjonowanie to zagadnienie złożone, obejmujące kilka obszarów oraz ich wzajemne interakcje:

 • Budynek sam w sobie, jego układ funkcjonalny, elementy konstrukcyjne, materiały wykończeniowe i meble

 • Detektory dymu, systemy alarmowe

 • Opracowane i przećwiczone plany ewakuacyjne w obiektach użyteczności publicznej

 • Działania ratownicze jednostek straży pożarnej

 • Gaszenie i kontrola pożaru. Częściowo przez automatyczne systemy gaszenia i/lub działania jednostki pożarnej

Zwykle aspekty te uwzględnione są w przepisach budowlanych i różnego rodzaju normach. Przepisy budowlane formułowane są w zakresie ogólnokrajowym i są różne w różnych krajach. Normy mogą być krajowe (na przykład DIN, BS oraz ASTM) lub międzynarodowe (normy EN oraz ISO).