Odporność na wilgoć

Humidity resistance icon

Sufity podwieszane

Producenci sufitów muszą zagwarantować, że płyty po zamontowaniu są wystarczająco mocne, aby utrzymać własną masę, jak również dodatkoweobciążenie punktowe, liniowe czy rozłożone.

Sprawdza się to badaniem odporności na zginanie (FTS) zgodnie z normą EN 13964:2014 (załącznik F w przypadku płyt sufitowych i załącznik J w przypadku przegród) w określonych warunkach i klasach zgodnie z tabelą 8 normy EN 13964:2014.

Więcej informacji można znaleźć na stronach produktowych ecophon.pl oraz w Deklaracji Właściwości Użytkowych.

Tabela 8, norma EN 13964:2014

Klasa  Warunki
A

Elementy budowlane wystawione na działanie różnych wartości wilgotności względnej do 70% i
różnych wartości temperatury do 25°C, ale bez zanieczyszczeń korozyjnych.

B

Elementy budowlane wystawione na działanie różnych wartości wilgotności względnej do 90% i
różnych wartości temperatury do 30°C, ale bez zanieczyszczeń korozyjnych.

C

Elementy budowlane wystawione na działanie różnych wartości wilgotności względnej do
95% i różnych wartości temperatury do 30°C, z uwzględnieniem ryzyka kondensacji, ale bez
zanieczyszczeń korozyjnych.

D

Warunki trudniejsze od powyższych.

 

Tkaniny

Stabilność tkanin elastycznych w wilgotnym środowisku ocenia się zgodnie z kilkoma protokołami testowymi określonymi w normie dotyczącej tkanin napinnaych
EN 14716:

Stabilność wymiarowa pod wpływem wilgoci potwierdza przydatność rozciągniętej tkaniny do stosowania w wilgotnej atmosferze, ewentualnie obciążonej chlorem. Badanie przeprowadza się zgodnie z normą EN 14716 (załącznik C) i mierzy się wydłużenie tkaniny (wzdłuż i w poprzek włókien, w %) po wystawieniu na działanie pary wodnej przez co najmniej tydzień (temperatura 30°C). Wynik wynoszący 0% wskazuje zatem, że tkanina pozostaje całkowicie stabilna pod wpływem wilgoci.

Stabilność wymiarowa pod wpływem ciepła potwierdza stabilność rozciągniętej tkaniny w czasie. Jest to test przyspieszonego starzenia, przeprowadzany zgodnie z normą EN 12280-1, który mierzy wydłużenie tkaniny (wzdłuż i w poprzek włókien, w %) po 30-minutowej ekspozycji na temperaturę 60°C. Wydajność wynosząca 0% wskazuje zatem, że tkanina pozostaje stabilna w czasie.

Współczynnik przepuszczalności pary wodnej (WVTR) wskazuje masę pary wodnej przechodzącej przez jeden metr kwadratowy tkaniny w ciągu 24 godzin, w określonych warunkach temperatury i wilgotności. Badania przeprowadza się zgodnie z normą ISO 2528 w warunkach B określonych w Załączniku B: temperatura 38°C, wilgotność względna 90%.