Odporność na wilgoć

Producenci sufitów muszą zagwarantować, że płyty po zamontowaniu są wystarczająco mocne, aby utrzymać własną masę, jak również dodatkoweobciążenie punktowe, liniowe czy rozłożone.

Sprawdza się to badaniem odporności na zginanie (FTS) zgodnie z normą EN 13964:2014 (załącznik F w przypadku płyt sufitowych i załącznik J w przypadku przegród) w określonych warunkach i klasach zgodnie z tabelą 8 normy EN 13964:2014.

Więcej informacji można znaleźć na stronach produktowych ecophon.pl oraz w  Deklaracji Właściwości Użytkowych 

 

Tabela 8, norma EN 13964:2014

Klasa  Warunki
A

Elementy budowlane wystawione na działanie różnych wartości wilgotności względnej do 70% i
różnych wartości temperatury do 25°C, ale bez zanieczyszczeń korozyjnych.

B

Elementy budowlane wystawione na działanie różnych wartości wilgotności względnej do 90% i
różnych wartości temperatury do 30°C, ale bez zanieczyszczeń korozyjnych.

C

Elementy budowlane wystawione na działanie różnych wartości wilgotności względnej do
95% i różnych wartości temperatury do 30°C, z uwzględnieniem ryzyka kondensacji, ale bez
zanieczyszczeń korozyjnych.

D

Warunki trudniejsze od powyższych.