Wytrzymałość mechaniczna

Mechanical properties icon

Sufity podwieszane

Właściwości mechaniczne, w tym nośności i ogólne wytyczne dla kratek i sufitów Ecophon.

Nośność - panele sufitowe

Functional demands, Mechanical properties

Podstawową zasadą jest to, że panelei sufitowe nie powinny podpierać żadnego obciążenia. Dodatkowe obciążenie (oświetlenie, wentylacja itp.) powinno być podtrzymywane przez układ zawieszenia zgodnie z zaleceniami producenta lub zawieszane bezpośrednio na stropie.

Jednakże, panele Ecophon o wymiarach 600 x 600 mm i 1200 x 600 mm mogą przenosić niewielkie obciążenia, takie jak reflektory punktowe. Obciążenie panela musi być równomiernie rozłożone i przestrzegać ograniczeń określonych w poniższej tabeli:

Format (mm) Grubość (mm)  Max otwór (mm)   Max waga (g)
 600x600, 1200x600  15  100  300
 600x600, 1200x600  20  100  500
 600x600, 1200x600  40  100  500

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących integracji z obciążeniami, zobacz  Systemy Connect

Nośność - panele wolnowiszące

Panele wolnowiszące Ecophon Solo, zawieszone na linkach, wytrzymują niewielkie dodatkowe obciążenia zgodnie z poniższą tabelą. Obciążenie powinno być równomiernie rozłożone i utrzymywane w pewnej odległości od punktu mocowania. Więcej informacji na temat integracji obciążeń zewnętrznych można znaleźć w instrukcjach instalacji: IG402, IG404, IG405, IG406, IG407, IG408, IG410 i IG411.

Liczba punktów podwieszenia Maksymalne obciążenie (kg)
3 ≤ 1,5
4 ≤ 2,0
6 / 8 ≤ 4,0
  • Panele na 3 punktach podwieszenia: Circle 
  • Panele na 4 punktach podwieszenia: Square, Freedom panels  with length ≤ 1200mm           
  • Panele na 6 punktach podwieszenia: Rectangle panels with size 1800x1200, 2400x600, 2400x1200, Freedom panels with length > 1200mm
  • Panele na 8 punktach podwieszenia: Rectangle panels with size 3000x1200

Nośność - konstrukcja

Wszystkie systemy  Ecophon zostały przetestowane pod kątem spełnienia wymagań określonych w EN 13964: 2014 (Tabela 6) w celu zapewnienia ich nośności i odporności na ugięcie.

Nosnośc każdego produktu jest dostępna w   Deklaracjach Właściwości Uzytkowych  oraz na etykiecie opakowania.

Maksymalne obciążenie użytkowe (N)

Zalecane maksymalne obciążenie użytkowe w odniesieniu do odkształceń. Liczby odnoszą się do obciążeń punktowych, mocowanych do profili T, w odstępie co najmniej 1 m.
W przypadku większych ładunków mocowanych do profili T, wieszak należy umieścić bezpośrednio nad nimi.

Jeżeli obciążenie rozłożone jest równomiernie wzdłuż kołnierzy profili T, np. w przypadku oprawy 600x600 mm wspartej z czterech stron, wówczas obciążenie można zwiększyć o 60%. Nadal wymagany jest odstęp 1 m. Np. gdy maksymalne zalecane obciążenie punktowe wynosi 50 N, wówczas całkowite obciążenie oprawy wspartej z czterech stron może wynosić 80 N.

Minimalna nośność (N)

Wymagana minimalna nośność mocowania górnego przy co najmniej 3-krotnym współczynniku bezpieczeństwa

Tkaniny

Wytrzymałość mechaniczną rozciągniętych tkanin charakteryzują dwa parametry:

  • Wytrzymałość na rozciąganie: mierzona zgodnie z normą ISO 1421, wskazuje maksymalne naprężenie, jakie tkanina może wytrzymać przed zerwaniem podczas rozciągania. Mierzy się go wzdłuż i w poprzek włókien.
  • Wytrzymałość na rozdarcie: mierzona zgodnie z normą EN 1875-3, wskazuje siłę wymaganą do rozpoczęcia lub kontynuacji rozdarcia tkaniny. Mierzy się go zarówno wzdłuż i w poprzek włókien.

Wszelkie dodatkowe obciążenia (takie jak oświetlenie, wentylacja) nie mogą być przenoszone przez rozciągliwą tkaninę i muszą być zawieszone bezpośrednio na podsufitce.