Odporność na pleśń i bakterie

Produkty Ecophon są poddawane badaniom zapewniającym, że nie stanowią one naturalnego podłoża do rozwoju pleśni i bakterii.

Badania te są wykonywane zgodnie z normą ISO 846:1997 – metoda A (grzyby) i C
(bakterie). Norma ISO 846 klasyfikuje materiały od klasy 0 (brak wzrostu mikroorganizmów) do klasy 5 (znaczny wzrost mikroorganizmów). Wszystkie produkty Ecophon Hygiene™ spełniają wymagania klasy 0 lub klasy 1.

 

Norma ISO 846, metoda A

Jest to metoda badania wzrostu grzybów. Materiał poddaje się działaniu wymienionych poniżej grzybów, a następnie dokonuje się oceny i pomiaru. 

• Paecilomyces variotii
• Penicillium funiculosum
• Aspergillus niger
• Gliocladium virens
• Chaetomium globosum


Norma ISO 846, metoda C
Jest to metoda badania odporności na bakterie. Materiał poddaje się działaniu wymienionych poniżej bakterii, a następnie dokonuje się oceny i pomiaru.

• Pseudomonas aeruginosa