Wygląd zewnętrzny

Visual appearance icon

Wygląd i światło mają ogromne znaczenie dla ogólnego klimatu pomieszczenia. Jaśniejsze powierzchnie pozwalają ponadto na zastosowanie ekonomicznego oświetlenia.

Wartości współczynnika odbicia światła sufitów

Współczynnik odbicia światła danej powierzchni wyrażany jest w procentach i określa, ile odbija ona światła. Aby zagwarantować najbardziej efektywne wykorzystanie światła dziennego i sztucznego, należy zadbać o wysoki współczynnik odbicia płyty sufitowej.

Pomiar współczynnika odbicia światła przeprowadza się zgodnie z normą BS
8493:2008+A1:2010. Uzyskane pomiary są poddawane ocenie z użyciem 10-stopniowego obserwatora kolorymetrycznego normalnego CIE (1964) oraz przy oświetleniu iluminantem normalnym CIE D65.

Połysk

Wartość tego parametru wskazuje, w jakim stopniu dana powierzchnia odbija światło bez jego rozproszenia. Wartość połysku ustala się dla określonego kąta padania światła: 20 stopni, 60 stopni lub 85 stopni.

Wartość połysku zazwyczaj mieści się w przedziale od 0 do 100, gdzie wartość poniżej 10 oznacza niski połysk, 10 - 70 średni połysk, a powyżej 70 wysoki połysk. Ocenia się ją zgodnie z odpowiednimi normami, np. ISO 2813 i ASTM D 523.