Kolor

Różnice kolorów wynikają z wielu czynników. Dlatego konieczne jest posługiwanie się „obiektywnymi” metodami pomiaru. Ecophon stosuje naturalny system barw NCS – Natural Colour System®©.

Model Natural Colour System®© opisuje barwę, którą patrzący chce zobaczyć, a nie sposób jej odtworzenia i nie ma nic wspólnego z mieszankami pigmentów lub krzywymi odbicia, itp.

Sposób zapisu barw w systemie (tzw. notacja) opiera się na ich podobieństwie do sześciu podstawowych kolorów NCS: żółtego, czerwonego, niebieskiego, zielonego, białego i czarnego. Takie rozwiązanie umożliwia ocenę cech koloru na podstawie jego notacji NCS, jak pokazano poniżej na przykładzie odcienia S 1050-Y90R.

NCS elementary colours

Sześć podstawowych kolorów NCS. 

 Zapis w systemie NCS bazuje na trzech właściwościach, które wizualnie określają dany kolor:

  • Barwa
  • Sczernienie
  • Chromatyczność 

Sczernienie określa jak ciemny jest dany kolor. 
Chromatyczność wskazuje na stopień podobieństwa odcienia do odpowiadającego mu czystego koloru bez domieszki czerni lub bieli.
Sczernienie i chromatyczność wspólnie składają się na tzw. niuans barwy. 

Jak odczytywać zapis w systemie NCS

Notację w systemie NCS należy odczytywać wstecz, począwszy od końcowego kodu składającego się z litery, cyfry, cyfry i litery. Przyjrzyjmy się notacji odcienia S 1050-Y90R. Opisuje ona kolor znajdujący się w kolekcji standardowej (S) i mieszczący się pomiędzy kolorem żółtym (Y) i czerwonym (R).

 
Standard   Sczernienie

Chromatyczność

  Barwa

Kolor występuje w standar-
dowej kolekcji kolorów NCS

  10%
sczernienia
50%
chromaty-
czności
  Odcień zawiera 90% czerwieni,
pozostałe 10% to żółć.

 

Y90R:  Określa barwę i wskazuje na jej podobieństwo do kolorów podstawowych, czyli żółtego, czerwonego, niebieskiego i zielonego na kole barw NCS. W tym przypadku kolor jest postrzegany w 90% jako czerwień (R), a w pozostałych 10% jako żółty (Y). Jest oddalony o 1 miejsce od czystej czerwieni na ćwiartce koła barw NCS obejmującej kolory od żółtego do czerwonego.

50:  oznacza 50% chromatyczności. Znaczy to, że kolor jest oddalony o 5 miejsc od czystej barwy na 10 stopniowej skali chromatyczności obejmującej odcienie od czystej czerni po w pełni nasycony kolor dla każdej barwy w kole barw NCS.

10: oznacza 10% sczernienia (czyli 90% przesunięcie w kierunku koloru białego na skali czerń-biel). Odcień jest oddalony o 1 miejsce od bieli (W) na skali sczernienia w trójkącie barw NCS.

S: Oznacza, że kolor występuje w standardowej kolekcji kolorów.

W ten sposób notacja S 1050-Y90R określa położenie konkretnej barwy w systemie kolorów NCS. Jest to dość intensywna czerwień.

Więcej informacji na temat palety kolorów NCS Natural Colour System®© można znaleźć na stronie internetowej NCS: www.ncscolour.com/en/design-architecture/

Różnice kolorystyczne

Podobnie jak we wszystkich procesach przemysłowych, również w tym przypadku rodzaj użytej farby, stopień pokrycia, porowatość powierzchni, proces suszenia, itd. mają wpływ na odbiór barwy powierzchni płyt sufitowych. Dlatego:

  • nie należy łączyć ze sobą płyt tego samego koloru pochodzących z innych partii produkcyjnych. Jedno pomieszczenie = jedna partia
  • należy jednorazowo składać zamówienia obejmujące całe pomieszczenie lub obszar w ramach większej przestrzeni.

Uwaga: Należy zawsze zamówić dodatkowe ilości kolorowych produktów, aby w razie potrzeby sztukowania płyt można było ciąć z tej samej partii.