Odbicie światła

Wartości współczynnika odbicia sufitów

Aby zagwarantować najbardziej efektywne wykorzystanie światła dziennego i sztucznego, należy zadbać o wysoki współczynnik odbicia płaszczyzny sufitu. Jest to istotne głównie ze względu na następujące kwestie:

  • Sposób postrzegania pomieszczenia
    Jasny sufit o wysokim współczynniku odbicia światła przez skojarzenie z niebem pomaga uzyskać wrażenie otwartej, jasnej przestrzeni. Zazwyczaj sprawia też, że pomieszczenie wydaje się większe niż w rzeczywistości, ponieważ wysoki sufit kojarzony jest z wnętrzami o dużych oknach, dobrze doświetlonymi światłem dziennym. Z drugiej strony sufit o ciemnej barwie wizualnie obniża pomieszczenie. Niski sufit przywodzi na myśl niskie wnętrza o niewielkich oknach wpuszczających ograniczoną ilość światła dziennego.

  • Efektywność energetyczna
    Sufit o wysokim współczynniku odbicia światła podnosi wydajność instalacji oświetleniowej i ułatwia bardziej równomierne oświetlenie całego pomieszczenia. Pozwala to na optymalizację instalacji oświetleniowej poprzez zapewnienie większego natężenia oświetlenia w obrębie stanowisk pracy (tj. większej ilości światła padającego na powierzchnie wymagające oświetlenia) lub poprzez użycie źródeł światła o niższej mocy niż byłoby to konieczne w przypadku sufitu o niższym współczynniku odbicia. Drugie z wymienionych rozwiązań należy uznać za preferowane, ponieważ zapewnia obniżenie zużycia energii. 

  • Redukcja efektu olśnienia
    Do pewnego stopnia sufit o wysokiej wartości współczynnika odbicia redukuje ryzyko olśnienia poprzez zmniejszenie kontrastu luminancji, który odpowiada różnicy w jasności opraw oświetleniowych oraz widocznego na ich tle sufitu. W przypadku oświetlenia bezpośredniego, sufit podwieszany powinien posiadać współczynnik odbicia na poziomie co najmniej 70%.

 

Przy zastosowaniu oświetlenia pośredniego, tj. opraw emitujących światło w kierunku płaszczyzny sufitu, konieczna jest wysoka wartość współczynnika odbicia. Poziom oświetlenia pomieszczenia zależy w tym przypadku bezpośrednio od tego ile światła odbija powierzchnia sufitu. Można założyć, że zmniejszenie wskaźnika odbicia o każdy jeden % oznacza spadek efektywności systemu oświetleniowego o podobną procentowo wartość. Współczynnik odbicia światła sufitu powinien wynosić w tym przypadku co najmniej 80%.

Wreszcie, wysoka wartość wskaźnika odbicia pozwala na bardziej równomierne oświetlenie całego pomieszczenia, przy założeniu, że ściany również posiadają zdolność odbijania światła. Można powiedzieć, że dzięki zastosowaniu sufitu o właściwościach refleksyjnych światło ma szansę dłużej odbijać się od znajdujących się w pomieszczeniu płaszczyzn zanim zostanie przez nie pochłonięte.

Pomiar współczynnika odbicia światła przeprowadza się zgodnie z normą BS8493:2008+A1:2010. Uzyskane pomiary są poddawane ocenie z użyciem 10-stopniowego obserwatora kolorymetrycznego normalnego CIE (1964) oraz przy oświetleniu iluminantem normalnym CIE D65.