Informacje prawne

Warunki prawne

Informacje zawarte na stronie Ecophon są bezpłatne i mają charakter ogólny. Poniższe zastrzeżenia nie kolidują z przepisami i nie znoszą odpowiedzialności wobec nich.

Strona pokazuje przykładowe zastosowania systemów Ecophon i ma stanowić ogólne źródło informacji co do tego, który produkt jest najbardziej odpowiedni dla danych wymagań. Przedstawione dane techniczne wynikają z badań przeprowadzanych w typowych warunkach oraz naszego długoletniego doświadczenia.

Opisane zastosowania i właściwości są ważne tylko w przypadku ścisłego przestrzegania szkiców i instrukcji montażowych oraz informacji dotyczących zasad obchodzenia się, użytkowania oraz serwisowania produktów Ecophon. W przypadku jakichkolwiek odstępstw (np. zastąpienia oryginalnych komponentów lub produktów), Ecophon nie bierze odpowiedzialności za otrzymane właściwości czy też funkcjonalność systemu.

Wszystkie zawarte tu opisy, zdjęcia, rysunki i wizualizacje stanowią ogólną informację i nie są częścią żadnej umowy. Ecophon zastrzega sobie prawo do zmian bez wcześniejszej informacji. Przedstawione informacje mogą zawierać błędy, Ecophon nie ponosi za nie odpowiedzialności.

W zakresie dopuszczalnym przepisami prawa, Ecophon niniejszym wyłącza wszelką odpowiedzialność za dowolnego rodzaju szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio w dowolny sposób w wyniku korzystania przez użytkownika z niniejszej strony lub w związku z takim korzystaniem, w tym za szkody powstałe w wyniku działań, których podjęcie przez użytkownika strony mogło zostać spowodowane przez informacje opublikowane na stronie, niemożność korzystania ze strony oraz fakt, że informacje znajdujące się na stronie są błędne, niekompletne lub nieaktualne.

Strona może zawierać linki do stron zewnętrznych. Ecophon nie ponosi odpowiedzialności za treści tam zawarte.

 

Marka

Marka Ecophon, podobnie jak logo i nazwy wszystkich produktów oraz hasła ich dotyczące, są własnością Ecophon i nie mogą być używane bez wcześniejszej zgody pisemnej.