Zaangażowanie

i postęp

 
Ecophon stawia sobie za cel stać się pierwszą firmą w naszej branży, która osiągnie zerowy poziom emisji netto dzięki przejrzystości i innowacjom, przy czym chcemy tego dokonać najpóźniej do 2050 roku. Aby osiągnąć ten cel, przejmujemy wiodącą rolę w zakresie redukcji zasobów i odpadów, recyklingu oraz zrównoważonego rozwoju produktów.
 

Ecophon działa w oparciu o lepsze zasady, materiały i przejrzystość, aby uczynić zrównoważony rozwój w naszej branży znowu wiarygodnym. Wierzymy, że prawdziwy zrównoważony rozwój nie ma nic do ukrycia. Praca zgodnie z najwyższymi ideałami w całej organizacji na całym świecie jest naturalną częścią naszej obietnicy „dobrego wpływu na ludzi”. A jeśli chcemy, aby zrównoważony rozwój miał znaczenie, to musi się on opierać się na uczciwym podejściu, wysokich ambicjach i dobrych intencjach.

Osiągnięcia, z których możemy być dumni

Podstawą naszej strategii biznesowej musi być zmniejszenie naszego wpływu na środowisko. Zajmując się wszystkim, od ekoprojektu naszych produktów po zarządzanie energią i gospodarkę wodną, jesteśmy na drodze w kierunku zerowej akustyki netto.

Przeczytaj więcej o naszych osiągnięciach w naszym raporcie na temat zrównoważonego rozwoju, w którym przedstawiamy szczegółowe realizacje przybliżające nas do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju na rok 2030.

Cele przybliżające nas do osiągnięci prawdziwej zerowej emisji netto

  • Zobowiązaliśmy się do osiągnięcia do 2030 roku o 33% mniej emisji bezpośrednich niż w roku 2017*
  • Dążenie do całkowitego wycofania paliw kopalnych w naszych zakładach produkcyjnych do roku 2025
  • Dążenie do ograniczenia o 80% ilości zrzutu wody na wyprodukowaną jednostkę w 2025 roku w porównaniu z rokiem 2010
  • Dążenie do ograniczenia o 50% ilości odpadów nieodzyskanych na jednostkę produkcji w 2025 roku w porównaniu z rokiem 2010
*Cel dotyczący emisji z zakresu 1+2 na rok 2030: zmniejszenie o 33% (rok referencyjny 2017)
Close-up of acoustic panels in a pile
  • Dążymy do tego, aby prace badawczo-rozwojowe były w pełni zintegrowane i ukierunkowane na zrównoważone technologie i procesy do roku 2025;
  • Dążenie do osiągnięcia średnio 55% zawartości pochodzącej z recyklingu w produktach miękkich do roku 2025;
  • Dążenie do osiągnięcia co najmniej 30% zawartości pochodzącej z recyklingu w opakowaniach z tworzyw sztucznych do 2025 roku;
  • Do 2025 roku 85% gamy naszych produktów powinno być objęte zarówno certyfikatem Material Health (Cradle-to-Cradle) jak i Eurofins Indoor Air Comfort Gold – dwoma certyfikatami, które są zgodne z wymaganiami budownictwa ekologicznego;
  • 89% sprzedawanych produktów będzie miało własną specyficzną dla danego produktu deklarację EPD do 2025 roku.

 

arrow_forward

Wróć do strony głównej Zrównoważonego rozwoju