Woman sticking head out of car

Czego można się spodziewać po dobrze sporządzonej deklaracji EPD

Wszyscy producenci sporządzają deklaracje EPD. Ale nie wszystkie prezentują dane w identyczny sposób. Wiele z nich dotyczy grup produktów zamiast pojedynczych produktów. Takie sytuacje wynikają zwykle z oszczędności. Z naszego doświadczenia wynika jednak, że jest to również sposób na uniknięcie ujawnienia słabych parametrów określonych produktów w zakresie zrównoważonego rozwoju. Uśrednianie wyników dla całej rodziny produktów może pomóc ukryć prawdziwe dane, które trudno byłoby wyjaśnić lub nazwać „zrównoważonymi”.

Dlatego opowiadamy się za tym, by w całej branży stosowano deklaracje EPD dla każdego, pojedynczego produktu. Dopóki nie osiągniemy tego standardu, będziemy zachęcać klientów do zrozumienia znaczenia deklaracji EPD. Dając możliwość oddzielenia dobrych źródeł informacji od tych niewiarygodnych chronimy Twoją inwestycję, Twoich klientów oraz reputację.

Poniżej prezentujemy kilka naszych zaleceń odnośnie tego, czego można oczekiwać od dobrze sporządzonej deklaracji EPD:

  1. Deklaracja powinna dotyczyć pojedynczego produktu. EPD powinna zawierać ocenę cyklu życia (LCA) określoną tylko dla konkretnego produktu. Jeśli ocena LCA jest tworzona dla grupy produktów, oznacza to, że uśredniono wyniki wszystkich produktów z tej samej rodziny, dzięki czemu parametry niektórych produktów prezentują się lepiej niż powinny.

  2. Deklaracja powinna obejmować cały cykl życia produktu. Należy zwrócić szczególną uwagę, czy jakiś etap cyklu życia produktu nie został pominięty. Deklaracja EPD powinna uwzględniać wpływ na środowisko związany z wydobyciem surowców, produkcją, transportem, instalacją oraz wycofaniem produktu z eksploatacji – jeżeli pominięto któryś z tych etapów, może to oznaczać, że parametry zmierzone na danym etapie były niezadowalające.

  3. Deklaracja powinna zawierać dane pochodzące z wiarygodnych źródeł. Należy szukać deklaracji, w których znajdują się szczegółowe i dokładne dane. Dzięki temu zyskasz pewność, że wyniki oceny cyklu życia opierają się na rzeczywistych danych dostawcy, a nie na mniej dokładnych i mniej rzetelnie wyliczanych branżowych lub globalnych średnich.

  4. W deklaracji powinny być realne parametry techniczne produktu, którego ona dotyczy. Podczas sporządzania deklaracji EPD powinno się wykorzystywać tak zwaną „jednostkę funkcjonalną” jako punkt odniesienia, dopasowując wyniki środowiskowe do określonej właściwości technicznej. To umożliwia porównanie podobnych produktów i funkcjonalności pod kątem ich wpływu na środowisko.

  5. Porada: Jeśli nie dostrzegasz nic podejrzanego w ocenie EPD, możesz jeszcze przyjrzeć się dokładniej jakości danych i zmienności wyników – zwracając uwagę na te dwa czynniki możesz odkryć, że ocena cyklu życia mogła być przeprowadzona nierzetelnie.

 

Podsumowując, deklaracja EPD stanowi potwierdzenie wyników działań w zakresie zrównoważonego rozwoju, których Ty i Twoi klienci oczekujecie i które stanowią dla Was wartość. Warto poświęcić trochę więcej czasu, aby zrozumieć istotę tych działań i ocenić ich jakość. Twój dostawca powinien być zawsze w stanie zapewnić Ci odpowiednią, kompletną deklarację EPD dla każdego produktu, który oferuje. Jeśli nie może, zastanów się, dlaczego?

arrow_forward

Pobierz swój EPD

arrow_forward

Powrót do strony zrównoważonego rozwoju