Łączenie edukacji i opieki nad dziećmi w przedszkolach wymaga dobrych warunków akustycznych

Szwedzkie przedszkola od dawna kojarzone są ze zintegrowanym podejściem, które łączy w sobie edukację i wychowanie, znane szerzej jako koncepcja „educare”. Aby jednak skutecznie łączyć w sobie opiekę, możliwości rozwoju, zabawę i edukację, przedszkola muszą dysponować odpowiednio zaprojektowaną przestrzenią. Dotyczy to w dużej mierze także warunków akustycznych.

Dwa lata temu dokonano nowelizacji najważniejszego dokumentu regulującego funkcjonowanie szwedzkich przedszkoli – Podstawy programowej wychowania przedszkolnego (Lpfö 18). W znowelizowanej podstawie programowej, opartej na całościowym postrzeganiu wychowania dzieci oraz ich potrzeb, opisano szczegółowo podejście do edukacji i nauczania, w którym poznawanie świata, zabawa, kreatywność, działanie pod kierunkiem wychowawców i uczenie się stanowią dla dzieci szereg zintegrowanych procesów.

Dawne ogólnikowe, elementarne podejście stosowane w szwedzkich przedszkolach zostało zastąpione precyzyjnie zdefiniowanym celem wskazanym przez Szwedzką Narodową Agencję ds. Edukacji, organ odpowiedzialny za funkcjonowanie przedszkoli, szkół podstawowych i średnich w kraju.

Przedszkola w Szwecji nie są postrzegane ani jako miejsce rekreacji dla dzieci, ani czysto jako placówki edukacyjne – mają raczej stanowić środowisko, w którym dzieci uczą się poprzez zabawę i gdzie zabawa stanowi podstawę do nauki i rozwoju. Oznacza to, że konieczne jest zaakceptowanie wysokiego natężenia dźwięku w takiej przestrzeni, przy jednoczesnej możliwości kontroli warunków akustycznych. Co za tym idzie, aranżacja pomieszczeń przedszkolnych musi spełniać pewne wymagania.

Przedszkola w Szwecji nie są postrzegane ani jako miejsce rekreacji dla dzieci, ani czysto jako placówki edukacyjne – mają raczej stanowić środowisko, w którym dzieci uczą się poprzez zabawę i gdzie zabawa stanowi podstawę do nauki i rozwoju

Podejście oparte na poznawaniu świata

Annika Palmgren pracowała na początku swojej kariery jako nauczycielka wychowania przedszkolnego i ma za sobą 30 lat doświadczenia zawodowego jako wychowawca i dydaktyk przedszkolny w Szwecji. Ukończyła studia wyższe w zakresie pedagogiki i rozwoju szkół, a od 2013 r. pracuje jako konsultantka przy projektach, które mają wspierać i służyć rozwojowi działalności przedszkoli prywatnych i samorządowych. Jest także zaangażowana w realizację międzynarodowych projektów rozwoju szkół w Skandynawii.

Annika Palmgren, była nauczycielka przedszkolna, pracuje jako konsultantka przy projektach wspierających i rozwijających działalność samodzielnych i gminnych przedszkoli.

Według Anniki mówienie o nauczaniu w kontekście przedszkoli było dawniej kontrowersyjne, ponieważ mogło być rozumiane jako obligowanie nauczycieli przedszkolnych do prowadzenia zajęć przypominających wykłady i mówienia, co i jak dzieci powinny robić. Znowelizowana podstawa programowa prezentuje inne podejście do nauczania na tym poziomie.

– Wszystko opiera się na podejściu zorientowanym na poznawanie świata i komunikację, w którym zabawa staje się narzędziem dydaktycznym. Dzieci dochodzą do wiedzy wspólnie pod kierunkiem nauczyciela – tłumaczy Annika.

 Brak wymaganych efektów kształcenia

Podstawowym założeniem jest to, by nauczyciele byli w stanie zidentyfikować zainteresowania dzieci, które przejawiają się podczas zabawy, aby pomóc im rozwijać i poszerzać wiedzę.

– Dzieci powinny w przedszkolu jak najwięcej doświadczać i, co bardzo ważne, rozwijać swoje umiejętności komunikacyjne oraz poznawać świat wszystkimi zmysłami. Jednak edukacja przedszkolna w Szwecji nie przewiduje żadnych wymaganych efektów kształcenia – tłumaczy.

Najważniejszą misją edukacji jest przekazanie dzieciom zestawu podstawowych wartości, które pozwolą im stać się pełnoprawnymi obywatelami demokratycznego państwa.

– Przedszkola powinny rozumieć różne kultury i przedstawiać różne perspektywy na otaczający świat. Każda jednostka jest wyjątkowa i ma prawo zostać wysłuchana, ale przy tym ma też demokratyczne obowiązki. To właśnie na te wartości przedszkola powinny być otwarte i powinny przekazywać je dzieciom – mówi Annika.

format_quote

Ludzie to istoty społeczne, dla których ważna jest komunikacja, a to wymaga otoczenia wspierającego tę umiejętność. Dobre warunki akustyczne przyczyniają się zrównoważonego rozwoju poprzez tworzenie środowiska sprzyjającego nauce, rozwojowi i przede wszystkim zdrowiu.

Przyjazne środowisko uczenia się z miejscem na zabawę

Zabawa jako narzędzie nauki i rozwoju wymaga warunków, w których hałas będzie dozwolony, a nawet pożądany, nie stanowiąc przy tym zagrożenia dla zdrowia. Przedszkole powinno być miejscem zabawy i poznawania świata. Małe dzieci przeżywają wiele emocji, które muszą wyrazić i które komunikują poprzez dźwięk – krzyk, śmiech, płacz czy słowa.

– Musimy projektować przestrzeń do zabawy, która zapewnia jednocześnie dobre warunki do nauki i pracy. Wymaga to odpowiedniego zaprojektowania akustyki budynku, tak aby sprzyjała takiemu użytkowaniu przestrzeni. Dzięki naszej nowej podstawie programowej, nie ma możliwości, aby wystąpiły sytuacje, w których nauczyciel nie ma wyboru i musi poprosić uczniów o ciszę, ponieważ na sali robi się za głośno. Przedszkola potrzebują zarazem przestrzeni, w której dzieci mogą się uspokoić i wyciszyć, jak i osobnych pomieszczeń przeznaczonych dla nauczycieli, gdzie będą oni mogli planować zajęcia i analizować ich przebieg.

Annika zauważa, że warunki akustyczne, w jakich przebywają dzieci to ważny aspekt tworzenia zrównoważonego społeczeństwa.

– Ludzie to istoty społeczne, dla których ważna jest komunikacja, a to wymaga otoczenia wspierającego tę umiejętność. Dobre warunki akustyczne przyczyniają się zrównoważonego rozwoju poprzez tworzenie środowiska sprzyjającego nauce, rozwojowi i przede wszystkim zdrowiu.

Wiedza ekspercka z wielu źródeł

Innymi słowy, w przedszkolu musi znaleźć się miejsce na zaspokojenie wielu różnych potrzeb i na różne aktywności, co pozwoli na osiągnięcie celów i realizację definicji zawartych w podstawie programowej. Ma to bezpośrednie przełożenie na sposób fizycznego projektowania placówek przedszkolnych.

– Architekci i inni eksperci techniczni, w tym akustycy, muszą spotykać się z pedagogami, aby omawiać z nimi potrzeby i treści podstawy programowej wychowania przedszkolnego, aby móc prawidłowo projektować przestrzeń tego rodzaju. Wszyscy zaangażowani muszą wiedzieć, do czego mają prawo dzieci w swoim środowisku edukacji i nauki. Punktem wyjścia zawsze muszą być potrzeby dzieci. To w końcu one będą przecież spędzać czas w tak zaprojektowanej przestrzeni. Musi ona umożliwiać zrównoważoną komunikację i interakcje, gwarantując przy tym zrównoważone środowisko pracy nauczycielom. Uważam, że niezwykle ważne jest uwzględnienie wiedzy eksperckiej wszystkich zainteresowanych, w oparciu o potrzeby dzieci.

Przedszkola przyszłości według Anniki

Podejścia do wychowania przedszkolnego różnią się w poszczególnych krajach. W Szwecji opracowano specjalną podstawę teoretyczną dotyczącą uczenia się i rozwoju dzieci, w której przedszkola uznawane są za opcjonalną formę kształcenia w systemie oświaty w tym kraju. Z jednej strony mają do spełnienia edukacyjną misję, a z drugiej odgrywają ważną rolę jeżeli chodzi o kształtowanie przyszłego społeczeństwa oraz zapewniają rodzicom i opiekunom równe możliwości studiowania czy podjęcia pracy.

format_quote

Postrzegam przedszkole jako demokratyczną przestrzeń i miejsce spotkań dla całego społeczeństwa, w którym doceniana jest indywidualność każdej jednostki, w którym każdy może wyrażać swój punkt widzenia i dobrze się czuć.

W innych krajach większa odpowiedzialność za te obszary spoczywa w pierwszych latach życia dziecka na bliższej i dalszej rodzinie. Zapytałem Annikę, jak wyglądałoby przedszkole przyszłości, gdyby to ją poproszono o jego stworzenie i zaprojektowanie.

– Postrzegam przedszkole jako demokratyczną przestrzeń i miejsce spotkań dla całego społeczeństwa, w którym doceniana jest indywidualność każdej jednostki, w którym każdy może wyrażać swój punkt widzenia i dobrze się czuć. Przedszkola stanowią zasadniczy fundament społeczeństwa dbającego o edukację przyszłych obywateli demokratycznego państwa. Pragnę także podkreślić kwestię internacjonalizacji. Choć mówimy tu o małych mieszkańcach Szwecji, nie zapominajmy, że nie żyją oni w izolacji od reszty Europy i świata. Warto o tym pamiętać, ponieważ musimy pozwolić najmłodszym zdobywać narzędzia służące dalszemu zrównoważonemu rozwojowi oraz budować podstawy pod przyszłe zdobywanie wiedzy. Istotną rolę w tym aspekcie odgrywa język, a zatem także warunki akustyczne.

 

Tekst: Lars Wirtén

 

Chcesz dowiedzieć się więcej o szwedzkich przedszkolach?

arrow_forward

Przeczytaj program nauczania dla przedszkola, Lpfö 18