Korzyści ze stosowania modułowych sufitów akustycznych w salach operacyjnych

Sale operacyjne to wymagające środowiska, w których konieczne jest stosowanie rozwiązań wyróżniających się najwyższymi parametrami w dziedzinie higieny i odporności na czyszczenie. Istotnym aspektem są również warunki pracy personelu medycznego, w których hałas stanowi jedną z głównych barier komunikacji. Przeprowadziliśmy rozmowy z personelem kilku francuskich szpitali, by dowiedzieć się, jakie rozwiązania akustyczne zastosowano w nich na salach operacyjnych.

Pierwszą z korzyści, jakie zapewnia wykorzystanie modułowego sufitu akustycznego jest wyższy komfort pracy zespołów medycznych i usprawnienie komunikacji. 

Jak dowiodło przeprowadzone w Danii badanie, personel medyczny dostrzega poprawę jakości komunikacji wynikającą z zastosowania rozwiązań mających na celu polepszenie akustyki pomieszczeń. Aż 90% ankietowanych stwierdziło także, że zamontowanie dźwiękochłonnych sufitów i/lub paneli ściennych przyczyniło się do zmniejszenia stresogenności środowiska akustycznego w miejscu pracy1.

We francuskim badaniu z udziałem personelu medycznego2 pracującego na blokach operacyjnych 98% ankietowanych uznało swoje środowisko pracy za hałaśliwe. Również i w tym przypadku hałas postrzegany był jako realna przeszkoda w komunikacji. Na poprawę akustyki pomieszczeń mają wpływ indywidualne zachowania personelu i przestrzeganie ogólnych zasad obowiązujących w placówce.  Jednak nie sposób przecenić roli instalacji technicznych w kształtowaniu warunków akustycznych i tworzeniu bardziej przyjaznego środowiska pracy personelu medycznego.

 

Drugą zaletą modułowego sufitu akustycznego jest dostępność instalacji technicznych umieszczonych w przestrzeni podstropowej. Zastosowanie płyt z możliwością demontażu ułatwia pracownikom technicznym dostęp do instalacji.

Względy techniczne i łatwość dostępu sprawiają, że jest to konstrukcja sufitu preferowana przez szpitalny personel odpowiedzialny za konserwację infrastruktury technicznej. Wszelkie prace konserwacyjne czy serwisowe na sali operacyjnej muszą trwać możliwie krótko i nie mogą zbędnie ograniczać dostępności pomieszczenia, ani prowadzić do powstania przestojów. Modułowy sufit akustyczny maksymalnie skraca czas trwania wszelkich koniecznych interwencji.

Porozmawialiśmy na ten temat z kierownikami działów technicznych (i nie tylko) kilku francuskich szpitali, którzy podzielili się z nami swoimi doświadczeniami. Posłuchajmy, co mieli do powiedzenia.

 

Centre Hospitalier de l'Agglomération de Nevers

Pomieszczenie: Pracownia angiografii

Produkt: Ecophon Hygiene AdvanceTM

Montaż sufitu: NTB

Rozmówca: Fabrice Levrault, Inżynier ds. projektowych i konserwacyjnych

 

Szpital pozyskał nowy aparat RTG, który trafił na jedną z sal operacyjnych, do pracowni angiografii. Fabrice Levrault z satysfakcją opowiada o powodach, którymi kierował się podejmując w 2019 r. decyzję o montażu modułowego sufitu dźwiękochłonnego.

Aparat RTG to zaawansowane technologicznie urządzenie, które podczas pracy generuje hałas rzędu 53 dB(A), co nie pozostaje bez znaczenia dla środowiska akustycznego sali operacyjnej. W dziale technicznym zdawaliśmy sobie sprawę, że nowy sprzęt będzie wymagał regularnych przeglądów, które wiążą się z koniecznością dostępu do sufitu. Oznaczało to, że instalacja aparatu RTG wymagać będzie zastosowania demontowalnych płyt dźwiękochłonnych, które spełniają wymogi higieniczne obowiązujące na salach operacyjnych.

Aparat rentgenowski w sali operacyjnej

Dział higieny szpitalnej zatwierdził zaproponowane rozwiązanie Ecophon Hygiene AdvanceTM. O wyborze tego demontowalnego systemu zadecydowała łatwość konserwacji i dostępu do instalacji w przestrzeni podstropowej, zgodność ze wszystkimi wymogami dotyczącymi czyszczenia, a także bonus w postaci poprawy parametrów akustycznych sali operacyjnej!

format_quote

Obawy, które mieliśmy związane z podnoszeniem się płyt akustycznych z konstrukcji nie wystąpiły, instalacja jest stabilna, płyty pozostają na swoim miejscu.

Fabrice Levrault

Dla zespołu medycznego to duża zmiana na lepsze, a komfort pracy na sali operacyjnej jest zauważalnie wyższy, zwłaszcza w porównaniu z pozostałymi salami. Zastosowane rozwiązanie nie tylko spełnia wymogi techniczne i higieniczne, ale również zapewnia lepsze środowisko pracy zespołów medycznych.

 

Centre Hospitalier de Clermont-Ferrand – Hôpital de Thiers

Pomieszczenie: Sale operacyjne

Produkt: Ecophon Hygiene ProtecTM Air (dawniej Ecophon LabotecTM Air)

Rozmówca: Frédéric Chaudriller, Inżynier projektu

Trwałość i wytrzymałość materiałów budowlanych ma ogromne znaczenie w każdym środowisku szpitalnym. Modułowe rozwiązania sufitowe Ecophon dla sal operacyjnych obecne są na rynku już od wielu lat.

Frédéric Chaudriller dzieli się z nami swoimi spostrzeżeniami na temat sal operacyjnych klasy ISO 7 w szpitalu w Thiers, gdzie ponad 10 lat temu zamontowano płyty Ecophon Hygiene ProtecTM Air (dawniej Labotec Air).

Remont dwóch sal operacyjnych wymagał obniżenia sufitu. Dlatego początkowo wybór płyt Ecophon był podyktowany głównie względami technicznymi.

format_quote

Nasi technicy obawiali się utrudnień związanych z dostępem i pracami konserwacyjnymi, a system z możliwością demontażu wydawał się łatwiejszy do zastosowania. Płyty o wymiarach 600x600 okazały się strzałem w dziesiątkę!

Frédéric Chaudriller

Jednak decyzję szczegółowo omówiono również ze specjalistami ds. higieny, którzy przedstawili pewne zastrzeżenia dotyczące metod czyszczenia. Ponieważ jednak zastosowanie klipsów eliminuje problem przesuwania się płyt podczas czyszczenia, dział higieny ostatecznie zatwierdził propozycję.

Rzeczywiście, podczas niektórych zabiegów chirurgicznych dochodzi do zachlapania sufitu. Modułowa konstrukcja umożliwia wyczyszczenie zabrudzonej płyty lub wymianę jej na nową, co wyklucza konieczność stosowania takich praktyk, jak pokrywanie plamy farbą (przez co sufit niekoniecznie staje się czystszy). Zasadniczo, rosnące zapotrzebowanie na elastyczne rozwiązania oraz dynamiczne zmiany w środowisku szpitalnym nie współgrają z sufitami montowanymi na stałe, chyba, że są one wyposażone w dużą liczbę włazów rewizyjnych.

Natomiast mimo świadomości problemu hałasu, jaki generalnie występuje na salach operacyjnych, do akustyki pomieszczenia nie przywiązywano wówczas dużej wagi. Jest to jednak niezwykle istotne kryterium z punktu widzenia poprawy warunków pracy zespołu medycznego.

Świetnym tego przykładem jest nowa pracownia sterylizacyjna w szpitalu uniwersyteckim Clermont-Ferrand: wiedząc jak bardzo uciążliwy dla personelu bywa panujący w niej hałas, zdecydowano się na montaż płyt Hygiene Protec Air.

format_quote

W przyszłości projekty budowlane będą musiały uwzględniać kwestie związane z akustyką pomieszczeń. Akustyczne i techniczne atuty tych rozwiązań dały mi sporo do myślenia.

Frédéric Chaudriller

Unicancer Nancy - Institut de Cancérologie de Lorraine

Pomieszczenie: Sale operacyjne

Produkt: Ecophon Hygiene AdvanceTM 20 mm

Montaż sufitu: Simon Jacquemin

Rozmówca: Giuliano Giangreco, Kierownik działu technicznego i bezpieczeństwa przeciwpożarowego

Instytut posiada 4 sale operacyjne, w których wykorzystano rozwiązania z linii Ecophon Hygiene AdvanceTM. W każdej sali o powierzchni od 40 m² do 50m² pracuje jednocześnie od 6 do 8 osób. Wykonywane są różnego rodzaju zabiegi chirurgiczne: gastrologiczne, ginekologiczne, urologiczne, laryngologiczne, zabiegi endoskopowe, chirurgii plastycznej, w tym również wszczepianie protez piersi, a także procedury zakładania kaniul centralnych.

Sala operacyjna

©credits_ICL_service_com

Spośród szerokiej oferty produktów Ecophon Giuliano Giangreco wybrał właśnie to rozwiązanie, ponieważ na etapie selekcji istotne dla niego były dwa parametry: odporność na wodę i możliwość czyszczenia parą. Takie właśnie atuty oferuje linia Hygiene Advance.

Zaawansowane technicznie płyty pozwoliły uzyskać znakomitą jakość wykończenia krawędzi sufitu. Na późniejszym etapie projektu pojawiła się potrzeba uwzględnienia innej metody czyszczenia, wymagającej dostępu do przestrzeni podstropowej. Dzięki zainstalowaniu płyt z możliwością demontażu, dostęp do tej przestrzeni nawet 16 razy w roku nie stanowił żadnego problemu.

Natomiast personel był bardzo zadowolony z warunków akustycznych we wszystkich pomieszczeniach, w których zastosowano rozwiązania dźwiękochłonne.

format_quote

Gdyby zlecono mi wybór rozwiązań do nowej sali operacyjnej, z pewnością wziąłbym pod uwagę linię Hygiene Advance.

Giuliano Giangreco

Hôpital Saint-Joseph Marseille

Pomieszczenie: Pracownia endoskopii

Produkt: Ecophon Hygiene AdvanceTM

Montaż sufitu: HED

Rozmówca: Personel i kierownictwo działu ds. gospodarowania materiałami

 

Aktualnie cztery pracownie endoskopii wyposażone są w modułowy sufit Ecophon Hygiene AdvanceTM. Prace remontowo-modernizacyjne realizuje zespół PRM, a kieruje nimi Cécile Roure.

Tego rodzaju sufity już wcześniej znajdowały się w niektórych pomieszczeniach szpitala. Ponieważ rozwiązanie to sprawdziło się, podjęto decyzję, by wykorzystać je również w nowo powstałym budynku.

Sala endoskopowa

©Franck Deletang

Płyty Hygiene Advance spełniają wszystkie wymogi techniczne, poprawiając przy tym warunki akustyczne panujące na sali operacyjnej. Ma to szczególnie istotne znaczenie w sytuacji, gdy w jednym pomieszczeniu przebywa od pięciu do ośmiu osób, a zaawansowane systemy wentylacji i urządzenia medyczne generują spory hałas. Lepsza akustyka usprawnia komunikację między personelem medycznym.

Podczas prac montażowych szpital postawił na sprawdzone od lat rozwiązanie w postaci uszczelnienia płyt silikonem. Aby zapewnić dostęp do przestrzeni podstropowej, zastosowano klipsy.

Dział higieny sprawuje nadzór nad wszystkimi procedurami utrzymania czystości obowiązującymi w szpitalu, zgodnie z którymi pracownie endoskopii są czyszczone po każdym wykonanym zabiegu.

Rozwiązania Ecophon 

Sale operacyjne to wymagające środowiska, w których konieczne jest stosowanie rozwiązań wyróżniających się najwyższymi parametrami w dziedzinie higieny i odporności na czyszczenie. Obecnie we Francji wykorzystywane są dwa systemy z linii Ecophon Hygiene.

W większości opisanych szpitali zastosowano system Hygiene Advance. Jest on często wybierany ze względu na gładką powierzchnię uzyskaną dzięki zastosowaniu zaawansowanej technologicznie folii, która znakomicie chroni płyty podczas codziennego czyszczenia i jest odporna na agresywne środki chemiczne. Drugi z wymienionych systemów to Hygiene Protec Air, który dzięki specjalnej powłoce jest odporny na przywieranie brudu i sprawdza się na salach operacyjnych, na których wymagana jest kontrola ilości cząstek stałych.

 


Źródła:

1Mai-Britt Beldam, Impact of acoustics on staff performance in operation rooms. Internoise, 2019
2Marie-Hélène Landreau, Le bloc opératoire : salle d’intervention ou salle d’interférence, Ecole IBO CHU Nice, 2021