Badanie Sundyberg Study

Ecophon i Instytut Badania Stresu w Sztokholmie przeprowadził badanie w istniejącym, normalnie funkcjonującym biurze, by sprawdzić jak dźwięk wpływa na pracowników biur typu open-space.

Badania/ case study Biura

O badaniu

Badanie było przeprowadzone ma dwóch kondygnacjach budynku i należały do ratusza miasta i gminy Sundbyberg niedaleko Sztokholmu.

Dwa piętra były identyczne
, z tym samym rozplanowaniem przestrzeni, umeblowaniem, liczbą stanowisk pracy oraz charakterem wykonywanych przez pracowników zadań.

Na suficie pierwotnie zainstalowano tam efektywny sufit akustyczny o wskaźniku prywatności (AC) wynoszącym 190

151 pracowników
wzięło udział w badaniu.


Celem było
określenie zależności między rodzajem zastosowanego w biurze sufitu a zdrowiem pracowników, ich produktywnością i odbieranymi przez nich zakłóceniami w pracy.  

Rezultat był oczywisty – lepsze środowisko pracy znacznie wpłynęło na efektywność pracy: 

 • do 16% mniej ogólnych zakłóceń
 • do 25% mniej zakłóceń pochodzących z niewielkiej odległości
 • do 21% mniej zakłóceń pochodzących z większej odległości
 • do 11% niższy poziom stresu

Wyjątkowa konfiguracja

Badanie było oryginalne z dwóch powodów:

 • Było to badanie polowe –  przeprowadzone w istniejącym i normlanie funkcjonującym biurze. Większość badań dotyczących dźwięku przeprowadzano do tej pory w warunkach laboratoryjnych,  w pomieszczeniach stworzonych na potrzeby eksperymentu.  Wyniki badania przeprowadzanego w środowisku naturalnym uważa się zwykle za bardziej wiarygodne, ponieważ uwzględniają czynniki psychologiczne*.

 • Badanie przeprowadzono w układzie naprzemiennym

Badanie było podzielone na trzy etapy:

O badaniu

Badanie było przeprowadzone ma dwóch kondygnacjach  budynku i  należały do ratusza miasta i gminy Sundbyberg niedaleko Sztokholmu.

Dwa piętra były identyczne, z tym samym rozplanowaniem przestrzeni, umeblowaniem, liczbą stanowisk pracy oraz charakterem wykonywanych przez pracowników zadań.

Na suficie pierwotnie zainstalowano tam efektywny sufit akustyczny o wskaźniku prywatności (AC) wynoszącym 190

151 pracowników wzięło udział w badaniu.

 

1. Zmiana środowiska akustycznego

Na tydzień przed badaniem bez wiedzy pracowników na obydwu piętrach zmieniono jakość środowiska akustycznego:

 • Na 4 piętrze biurowca dobre środowisko akustyczne udoskonalono – dodano panele ścienne.
 • Na 5 piętrze połowę istniejącego sufitu dźwiękochłonnego zastąpiono płytami sufitowymi o niskim pochłanianiu oraz niewielką możliwością ograniczania propagacji dźwięku mowy (AC=150). 

 

 

2. Z lepszych warunków do gorszych. I na odwrót.

Po trzech tygodniach, w weekend, gdy biuro było puste, warunki akustyczne na obydwu piętrach zamieniono.

 • Na 4 piętrze z dotychczas dobrą akustykę, warunki zmieniono na gorsze. Usunięto panele ścienne, a sufit silnie dźwiękochłonny zastąpiono materiałem o gorszych właściwościach.
 • Warunki na 5 piętrze z kolei polepszono – zainstalowano sufit silnie pochłaniający i dodano panele ścienne. 

3. Powrót do poprzednich warunków

Po trzech tygodniach ponownie zmieniono warunki, co oznacza, że:

 • Na 4 piętrze przywrócono dobre warunki akustyczne.
 • Na 5 piętrze warunki akustyczne pogorszono. 


Dystans komfortu

W trakcie badania jakość środowiska akustycznego mierzono kilka razy zgodnie z PN-EN-ISO 3382-3. W ten sposób określono promień zakłóceń mową w biurze.

 

Badania wykazały, że  środowisko akustyczne ma bardzo duży wpływ na pracowników biur na planie otwartym.  W kontekście dystansu komfortu zaobserwowano znaczące różnice tego, jak dotyczące rozprzestrzeniania się mowy: 

Lepszy dystans komfortu o 35% w warunkach z lepszą akustyką. 

 

Postrzegane ogólne zakłócenia w pracy 

Lepsze warunki akustyczne biura prowadzą do zmniejszenia liczby postrzeganych zakłóceń w pracy. Ten sam schemat zaobserwowano na obydwu piętrach.

Środkowy słupek (T2) oznacza polepszone,
a potem pogorszone warunki akustyczne.


 = Piętro 4   = Piętro 5


Poziom zakłóceń

Badane  okresy


Postrzegane zakłócenia z niewielkiej

Lepsze warunki akustyczne prowadzą do mniejszej liczby postrzeganych zakłóceń z niewielkiej odległości. Taki schemat zaobserwowano w obydwu przypadkach,
jednak różniły się one wielkością efektu.

Środkowy (T2)  słupek oznacza polepszone,
a potem pogorszone warunki akustyczne.


 = Piętro 4   = Piętro 5 


Poziom zakłóceń

Badane  okresy

 

Postrzegane zakłócenia z większej odległości

Lepsze warunki akustyczne prowadzą do mniejszej liczby postrzeganych zakłóceń z większej odległości.

Środkowy słupek (T2) oznacza polepszone,
a potem pogorszone warunki akustyczne.


 = Piętro 4   = Piętro  5 

 
Poziom zakłóceń

Badane  okresy

 

Postrzegany poziom stresu

Badanie wskazuje, że w lepszych warunkach akustycznych postrzegany poziom stresu jest znacznie mniejszy.

Środkowy słupek (T2) oznacza polepszone,
a potem pogorszone warunki


 = Piętro 4   = Piętro 5 

 
Poziom zakłóceń

Badane  okresy

 

Instytut Badania Stresu (Stress Research Institute) zajmuje się zagadnieniami związanymi ze stresem, snem i zdrowiem.

Jest częścią Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Sztokholmskiego.


Przeczytaj pełny raport

Badanie przeprowadzono wiosną 2014 roku w biurach  urzędu gminy i miasta Sudbyberg we współpracy z Stress Research Institute w Sztokholmie, pod przewodnictwem dr. Arama Seddigha Wyniki badania opublikowano  w “Journal of Environmental Psychology” we wrześniu 2015.

Przeczytaj i pobierz pełen raport na www.sciencedirect.com

 

Instytut Badania Stresu (Stress Research Institute) zajmuje się zagadnieniami związanymi ze stresem, snem i zdrowiem.

Jest częścią Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Sztokholmskiego. 

 

 *Dr Nigel Oseland  jeden z uznanych konsultantów środowisk pracy, zajmujący się ostatnio psychoakustyką, sprawdzał jak dźwięk wpływa na ludzi pracujących w biurze typu open space. Jego badanie studies of psycoacoustics pokazało,  że czynniki psychologiczne mają nawet większy wpływ niż fizyczna charakterystyka dźwięku.

Dlatego środowisko akustyczne i efekty zmiany akustyki powinny być badane i mierzone w faktycznie istniejących biurach.
W innym przypadku istnieje ryzyko pominięcia czynników, które mają największe znaczenie.