Sufity akustyczne ECOPHON / O nas / Środowisko wnętrz

Środowisko wnętrz

Indoor air quality symbol

Środowisko wnętrz, w których spędzamy nawet 90% naszego czasu ma zasadnicze znaczenie dla naszego zdrowia. W tym miejscu dowiesz się w jaki sposób Ecophon ogranicza poziom emisji wewnątrz pomieszczeń.

 
 

Jakość powietrza w pomieszczeniach ma niebagatelne znaczenie dla naszego samopoczucia. Wdychamy mieszaninę „normalnego powietrza” i zanieczyszczeń (związków chemicznych) pochodzących z różnego typu źródeł. Zanieczyszczenia powietrza obecne w pomieszczeniach mogą pochodzić z różnych źródeł, takich jak dym papierosowy, odświeżacze powietrza, środki czyszczące i perfumy. Innym źródłem zanieczyszczeń mogą być materiały budowlane i wykończeniowe.

Aby zapewnić dobrą jakość powietrza we wnętrzach pomieszczeń należy:

  • wybierać materiały niskoemisyjne, co pozwoli ograniczyć poziom niepożądanych emisji,
  • wybierać materiały o niskiej zawartości związków chemicznych,
  • w regularnych odstępach czasu wietrzyć pomieszczenia i/lub zainstalować w nich odpowiedni system wentylacji,
  • nie dopuszczać do gromadzenia się kurzu oraz unikać materiałów i powierzchni sprzyjających osiadaniu kurzu. 

Ecophon nieprzerwanie doskonali swoje produkty, żeby zredukować poziom emisji wewnątrz pomieszczeń. W ramach prowadzonych prac badawczo-rozwojowych, firma Ecophon testuje produkty zgodne z szeregiem norm dotyczących jakości powietrza w pomieszczeniach zamkniętych. Niektóre normy regulują przede wszystkim emisje związków chemicznych, takich jak lotne związki organiczne (LZO) i formaldehydu, podczas gdy inne w większym stopniu koncentrują się na uwalnianiu cząstek i zanieczyszczeniach biologicznych.

Normy dla lotnych związków organicznych i formaldehydu

W Europie najważniejsze normy dotyczące testów pod kątem dopuszczalnych poziomów emisji LZO i formaldehydu to normy ISO 16000 i EN 717-1.

Norma ISO 16000-9:2006 określa ogólną metodę badań laboratoryjnych na potrzeby oznaczania emisji lotnych związków organicznych (LZO) z nowych materiałów budowlanych i wyposażenia w określonych warunkach klimatycznych. Pozyskane dane o emisjach mogą zostać wykorzystane do obliczania stężeń we wzorcowych pomieszczeniach. Norma ISO 16000-9:2006 ma również zastosowanie do paneli drewnianych oraz innych wyrobów budowlanych na potrzeby oznaczania emisji formaldehydu. We Francji przepisy prawa wymagają użycia tej normy w procesie etykietowania produktów.

Norma EN 717-1 jest stosowana do oznaczania poziomu emsji formaldehydu  w klasie E1 (ma na celu określenie stabilnego profilu stężeń dla produktów, w których spoiwo stale uwalnia formaldehyd w związku z reakcjami hydrolizy, do jakich dochodzi na skutek kontaktu z wilgocią z powietrza). Podkuty oznaczone symbolem CE muszą być badane zgodnie z powyższą normą.

Normy dla stężenia cząstek stałych

Norma ISO 14644-1 określa zasady klasyfikacji czystości powietrza pod względem koncentracji lotnych cząstek stałych w strefach i pomieszczeniach czystych. W klasyfikacji uwzględniane są tylko populacje cząstek o rozdziale skumulowanym, z wartością progową (dolną granicą) wielkości w przedziale od 0,1 µm do 5 µm.

Podstawą oznaczania stężenia cząstek o wymiarach równych lub większych od określonego, w wyznaczonych miejscach pobierania próbek jest użycie rozpraszających światło (dyskretnych) liczników cząstek stałych (LSAPC).

Niniejsza część ISO 14644 nie obejmuje klasyfikacji populacji cząstek, których wymiar progowy wykracza poza podany zakres wynoszący od 0,1 µm do 5 µm. Stężeniom ultra małych cząstek (cząstki mniejsze od 0,1 µm) poświęcona będzie osobna norma dotycząca określania czystości powietrza w odniesieniu do cząstek w nanoskali.

W poniższej tabeli przedstawiono klasyfikację ISO w kontekście maksymalnej dopuszczalnej liczby cząstek (liczba cząstek podanych rozmiarów lub większych na metr kwadratowy). 

Klasa ISO 

Rozmiar cząstki
  > 0.1 μm > 0.2 μm > 0.3 μm > 0.5 μm > 1 μm > 5 μm
Klasa ISO  1 10 2        
Klasa ISO 2 100  24  10 4    
Klasa ISO  3 1000  237  102  35  8  
Klasa ISO 4 10000  2370  1020 352  83   
Klasa ISO 5 100000  23700  10200  3520  832  29
Klasa ISO 6 1000000  237000 102000  35200  8320  293 
Klasa ISO 7       352000 83200  2930 
Klasa ISO 8       3520000 832000  29300 
Klasa ISO 9       35200000 8320000  293000 

 

NFS 90-351 to francuska norma klasyfikacji pomieszczeń, opracowana specjalnie na potrzeby szpitali. W jej ramach wyróżniono cztery strefy, z których czwarta charakteryzuje się najwyższymi wymogami (sale operacyjne specjalnego przeznaczenia – kardiochirurgia, itd.) Produkty mogą być badane zarówno pod kątem emisji cząstek (zgodnie z normą ISO 14644-1), jak i pod kątem wpływu na czystość powietrza (testy bakteriologiczne). 

Testy bakteriologiczne wykonywane są poprzez nałożenie mikroorganizmów na powierzchnię produktu i zassanie przez produkt czystego powietrza, a następnie pobranie i policzenie mikroorganizmów, które przedostały się przez produkt. Aby uzyskać certyfikację dla strefy 4, przez płytę nie może przeniknąć więcej niż 10 CFU (jednostek tworzących kolonię) (klasa B10). B5 i B1 to niższe klasy z powodzeniem wykorzystywane w przemyśle elektronicznym. 

Produkty Ecophon Hygiene przeznaczone dla sektora ochrony zdrowia (Ecophon Hygiene™ Clinic, Meditec, Performance, Protec, Labotec, LabotecAir i Advance) zostały poddane stosownym testom i uzyskały dopuszczenie do użytkowania w strefie 4.

Skontaktuj się z nami

Biuro Ecophon

ul. Cybernetyki 9; 02-677 Warszawa

tel.: 22 567 14 83

mail: info.ecophon@saint-gobain.com

Administratorem Twoich danych jest Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o. KLIKNIJ i dowiedz się więcej o ochronie Twoich danych.

Dlaczego jakość powietrza we wnętrzach jest tak ważna?

Obecnie spędzamy ponad 90% czasu w pomieszczeniach, dlatego warto zwrócić uwagę na jakość powietrza, jaka w nich panuje.

Dowiedz się więcej.

Skontaktuj się z nami

Biuro Ecophon

ul. Cybernetyki 9; 02-677 Warszawa

tel.: 22 567 14 83

mail: info.ecophon@saint-gobain.com

Administratorem Twoich danych jest Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o. KLIKNIJ i dowiedz się więcej o ochronie Twoich danych.