... / Rozwiązania akustyczne / Służba zdrowia / Stanowiska pielęgniarek

Stanowiska pielęgniarek

Zapewnienie prywatności i zrozumiałości mowy

Dobra akustyka przy stanowiskach pielęgniarskich zapewnia:

 • poprawnia komunikację między personelem a pacjentami
 • zwiększa prywatność informacji o pacjencie
 • zapewnia zrozumiałość mowy w obszarach, w których prawidłowe informacje mają kluczowe znaczenie, np. wydawanie leków

Stanowiska pielęgniarek na otwartym planie są przestrzenią roboczą dla personelu, gdy nie są z pacjentami. Często jest ro również pierwszy punkt kontaktu dla osób odwiedzających oddział, a także miejsce, w którym pracownicy zbierają się na spotkania i przekazywanie informacji. W miejscu przygotowywane są też leki i bardzo ważne jest, aby personel mógł się odpowiednio skoncentrować.

Wyzwanie akustyczne

 • Poprawia zrozumiałości mowy, aby zapewnić przejrzystą rozmowę między personelem a pacjentami na stanowisku pielęgniarskim.
 • Zapewnienie prywatności przez redukcję rozprzestrzeniania się dźwięku z obszarów, gdzie omawiane są informacje dot. zdrowia pacjenta.
 • Zapewnienie odpowiedniej zrozumiałości mowy w przypadku, gdy omawiane są istotne informacje, np. wydawanie leków.

Wyzwanie higeniczne

Stanowiska pielęgniarek wliczając w to: 

 • Pokoje pielęgniarek
 • Stanowiska pielęgniarek na korytarzach
 • Obszary do przygotowywania leków dla pacjentów
 • Rodzaj zabrudzeń: Kurz i drobnoutsroje.
 • Częstość czyszczenia: Okazjonalnie.
 • Rodzaj czyszczenia: Przecieranie na sucho, na mokro i za pomocą środków dezynfekujących.

Rozwiązanie

 • Zastosowanie sufitu dźwiękochłonnego, aby ograniczyć poziom dźwięku w danej strefie.
 • Użycie paneli ściennych, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się dźwięku i poprawić zrozumiałość mowy.

Produkty rekomendowane

Dla najlepszych rezultatów, zalecamy łączenie rozwiązań z poniższej listy. Odwiedź odpowiednią stronę produktową podaną w tabeli, aby określić, które rozwiązanie jest właściwe dla Twoich potrzeb.

Płyty sufitowe Panele wolnowiszące Panele ścienne
Hygiene Performance A    Akusto Wall A
Hygiene Meditec A   Akusto Wall C
Hygiene Meditec E    
Hygiene Clinic A     
Hygiene Clinic E    

 

 

Skontaktuj się z nami

 


Mai-Britt Beldam

Central Concept Developer - Health Care

Send an email to Mai-Britt >>

     

Obiekty służby zdrowia - broszura

Dowiedz się więcej o tym, jak hałas wpływa na jakość opieki w placówkach służby zdrowia.

Pobierz

Skontaktuj się z nami

 


Mai-Britt Beldam

Central Concept Developer - Health Care

Send an email to Mai-Britt >>