Arbetsplatsfakta

Ecophon co-worker in production plant

 

Arbeta på Ecophon

Vi bryr oss om vår personal

På Ecophon har vi en öppen och positiv arbetsmiljö. Samarbete och kommunikation bygger på professionalism, ansvar och respekt för varandra. Vårt mål är att ständigt utveckla vår personal och kompetens, för att skapa tillfredsställelse i arbetet, men även för att få en bra balans i livet. 

Verksamheten

Ecophon har ca 1100 medarbetare med huvudkontor i Hyllinge, strax utanför Helsingborg i Sverige. 

Vi är en global leverantör av akustiska system som bidrar till god rumsakustik och sund inomhusmiljö med fokus på kontor, utbildning, vård och industrilokaler. Mer om Ecophon 

Våra kärnvärden

Passion, ansvar och öppenhet är kärnvärden som utgör en gemensam bas för Ecophon och är en viktig del i vår företagskultur. Kärnvärdena genomsyrar vår organisation, våra produkter och vårt sätt att arbeta. 

Vårt syfte

"Making the world a better home."

Vår vision

”To be the global leader in acoustic solutions for indoor environments.”

Vår mission

”We improve people’s wellbeing and performance by applying science to develop and deliver acoustic solutions for indoor environments.”

Worldmap showing Ecophon sales offices and partners