Arbetsplatsfakta

Ecophon co-worker in production plant

 

Arbeta på Ecophon

Vi bryr oss om vår personal

På Ecophon har vi en öppen och positiv arbetsmiljö. Samarbete och kommunikation bygger på professionalism, ansvar och respekt för varandra. Vårt mål är att ständigt utveckla vår personal och kompetens, för att skapa tillfredsställelse i arbetet, men även för att få en bra balans i livet. 

Verksamheten

Ecophon har ca 800 medarbetare med huvudkontor i Hyllinge, strax utanför Helsingborg i Sverige. 

Vi är en global leverantör av akustiska system som bidrar till god rumsakustik och sund inomhusmiljö med fokus på kontor, utbildning, vård och industrilokaler. Mer om Ecophon 

Våra kärnvärden

Passion, kompetens och innovation är kärnvärden som utgör en gemensam bas för Ecophongruppen och är en viktig del i vår företagskultur. Kärnvärdena genomsyrar vår organisation, våra produkter och vårt sätt att arbeta. 

Vår mission

”To contribute to a good working environment for the eye, the ear and the mind.”  

Vår vision

”To earn global leadership in room acoustic comfort through sound absorbing systems, enhancing end-user performance and wellbeing.”