Akustik - vårt favoritämne!

Vi kan ljud. Vi engagerar oss i forskningsprojekt om ljud, genomför egna tester, har konstanta dialoger med akustiker och människor som påverkas av ljud på något sätt. Dessutom vet vi hur ljud påverkar människor.

I vår akustiska kunskapsbank har vi samlat vår omfattande kunskap om ljud och akustik på en plats för att underlätta för dig att lära dig mer.