Fem tips på hur du effektivt sänker ljudnivån!

Under de senaste 40 åren har den genomsnittliga ljudnivån på sjukhus stigit med hela 15 decibel (dB) upp till omkring 70 dB (1). Det är långt över WHO:s gränsvärde på 35 dB för en läkande, god ljudmiljö!
Forskning Sjukvård

Ökad risk för misstag och stress

Personalen ägnar cirka 40 procent av sin arbetstid till att kommunicera på ett eller annat sätt (2). För att tillgängligheten, överblicken och närheten till patienterna ska öka sitter många även i ett öppet landskap. Det kan vara övervakningsstationer placerade i korsningar av korridorer, vid akutmottagningar eller inom intensivvården. 

På samma yta ska personalen kunna uppfatta och tolka larmljud föra sekretessbelagda samtal, utföra rondarbete och i många fall arbeta med komplexa medicinska uppgifter. En undermålig ljudmiljö ökar risken för missar i kommunikationen, och därmed risken för misstag. Dessutom bidrar det till onödigt hög stress, vilket sliter på personalen.

Stör läkande sömn

Höga ljud från apparater, larm och röster bidrar till att störa den läkande sömnen och stressar patienten. Patienter på akutavdelningar, intensivvårdsavdelningar och operationssalar samt spädbarn på neonatalavdelningar är särskilt känsliga för störande ljud. Just på neonatalavdelningar har genomsnittliga ljudnivåer på upp till 70 dB uppmätts inne i kuvösen. För tidigt födda barn löper kraftigt ökad risk för permanenta hörselskador och reagerar starkt på ljudtoppar, med risk för långtgående fysiologiska konsekvenser (3)


 

Hur man kan förbättra ljudmiljön på sjukhus:

 Rumsdesignen bör efterlikna naturen

Vår hörsel är utvecklad för att fungera optimalt utomhus i naturen. Det gäller därför att försöka efterlikna ljudmiljön i naturen på ett sjukhus. I naturen finns det sällan raka, parallella ytor som reflekterar ljudvågorna fram och tillbaka och ger upphov till störande reflexer. I långa korridorer med enbart ljudreflekterande ytor färdas även ljudet långt, vilket ökar de totala ljudnivåerna.

Oregelbundna rumsutformningar är därför att föredra där det går. Receptionsdiskar med konvexa eller oregelbundna former kan vara en lösning, eftersom de sprider (diffuserar) ljudvågorna så att de riktas åt olika håll. Ljudabsorberande, rengöringsbara väggpaneler absorberar ljud från övervakningsstationen och sänker den totala ljudnivån i rummet.

En idé kan vara att trycka passande motiv på väggpanelerna, till exempel vackra stillsamma naturbilder, som bidrar till att skapa lugn och trygghet.

 Få ned apparatljuden

Intensivvården brottas med höga ljudnivåer nära patientens. Undersök vilka ljudkällor som alstrar onödigt mycket ljud på din avdelning – det kan ibland vara matvagnar eller automatiska dörröppnare, telefoner och sökare. Det är vanligt att samla alla infusionsapparater på en pendel för att lätt kunna överskåda och hantera infusionerna, dock är larmljuden från dessa ofta väldigt störanden för patienten som ligger alldeles bredvid. Många larm är tyvärr fellarm och helt onödiga. 

Givetvis måste korrekta larm kunna uppfattas ur bakgrundsbruset, men tänk på att ställa ljudkrav på den utrustning som köps in. Kan larmljudet vara sakta stigande? Kan man använda andra larmfunktioner än ljudsignaler? Hur kommer den sammanlagda ljudbilden bli när vi adderar den här nya apparaten till alla de övriga i rummet?.

 Öka avståndet mellan patient och ljudkälla

Man kan även försöka öka avståndet mellan larmande medicinteknisk utrustning och patientens öron. För hörseln är aldrig avstängd och hjärnan bearbetar hela tiden ljudintrycken, oavsett om vi sover eller är nedsövda. Att riva upp en steril förpackning kan faktiskt generera ett ljud på 70 dB! Undvik att göra detta nära patientens huvud, ta hellre ett steg ned mot fotgaveln om möjligt.

 Skärma av mellan patienterna

Att behöva lyssna till andra patienters samtal, behandlingar, snarkningar eller smärtor upplevs ofta som obehagligt och är ett av de sämre minnen många patienter har med sig hem från sin vårdtid. Använd ljudabsorberande skärmar mellan patienterna, eventuellt med ett glasparti på överdelen så att personalen inte förlorar överblicken till andra patienter.

 Undertak och väggabsorbenter som klarar hygienekraven

I operationssalen är ljudnivån ofta hög, särskilt vid ortopediska ingrepp då läkaren använder borr och såg. Samtidigt är taltydlighet A och O vid en operation. Operationssalar har ofta kala, lätt avtvättbara golv, väggar och tak i hårda material som bidrar till de höga ljudnivåerna och den långa efterklangstiden.

Men det finns särskilda ljudabsorberande, avtvättbara, desinficerbara undertak och väggabsorbenter som uppfyller alla hygienkrav som ställs i de svenska riktlinjerna för vårdhygien. Vi på Ecophon hjälper dig gärna att hitta rätt lösningar för just dina rum!

Lycka till med ditt arbete att skapa läkande rum!


Referenser

(1) I.J. Busch-Vishniac, J.E.West, C. Barnhill, T. Hunter, D. Orellana och R. Chivukula, Noise levels in Johns Hopkins Hospital. The Journal of the Acoustical Society of America 118 (6), 3629-3645 (2005)

(2) L.M. Berg, A. Ehrenberg, J. Florin, J. Östergren, K.E. Göransson: An observational study of activities and multitasking performed by clinicians in two Swedish emergency departments. European Journal of Emergency Medicine, 2011.

(3) Johannes Van den Berg: Neonatal Intensive Care Sound Environment, Impact on the infant and preventative strategies. Care for Sound, tvärvetenskapligt symposium på Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet, 17 oktober 2013.

 

Foton: J-P Christianson, Anders Kämpe, Elin Ohlson, Cathy Yeulet, Patrik Leonardsson.