Grønnköpingkið University Hospital – världens grönaste sjukhus!

Norden anses ligga i framkant när det gäller hållbar vård. NCSH (Nordic Center for Sustainable Healthcare) får regelbundet förfrågningar från internationella aktörer som är intresserade av att veta mer om de lösningar och tekniker som används på nordiska sjukhus idag. Därför har NCSH samlat företag som arbetar med hållbara lösningar och skapat Grønnköpingkið University Hospital!

Människor och design Sjukvård

Grønnköpingkið University Hospital är ett fiktivt sjukhus som visar upp konkreta, praktiskt genomförbara lösningar som kan användas för att öka hållbarhetsprestandan på sjukhus.

Grønnköpingkið är ett digitalt, fiktivt sjukhus skapat för att visa upp nordiska hållbara sjukvårdslösningar. På webbplatsen hittar du olika lösningar och produkter som kan öka hållbarhetsprestandan på sjukhus och andra vårdinrättningar. Under sektionen "Architecture & Construction" hittar du Ecophons lösningar för ljudabsorberande undertak och väggpaneler, där Hygiene™-familjen har utvecklats för att tillgodose specifika hygienkrav och har väldokumenterade hållbara egenskaper.

Grønnköpingkið ger inspiration och information om praktiskt genomförbara lösningar som kan öka hållbarhetsprestandan på sjukhus och andra vårdinrättningar.

Ecophons hållbara produkter

Produkternas miljöpåverkan fastställs med hjälp av livscykelanalyser i enlighet med internationella standarder. I dag har vi 19 allmänt tillgängliga miljövarudeklarationer verifierade av tredje part.

Ecophons lösningar är utvecklade för att uppfylla de strängaste kraven för luftutsläpp inomhus. De flesta av våra produkter ingår i certifieringsprogrammet Indoor Air Comfort. Här intygas inte bara att våra produkter uppfyller de strängaste utsläppskraven, utan dessutom att våra fabriker kontrolleras regelbundet för att säkerställa samma höga standard, batch efter batch.

Vi väljer noggrant ut material som säkerställer att alla våra produkter överensstämmer med Europeiska kemikaliemyndighetens REACH-förordning. Våra absorbenter tillverkas av mineralull som är godkänd av EUCEB (europeiska certifieringsstyrelsen för mineralullsprodukter), för högsta möjliga kvalitet och säkerhet. För vissa av våra produkter går vi ännu längre, med HPD:er (Health Product Declarations) verifierade av tredje part.

Glasullen i våra ljudabsorbenter är tillverkad av återvunnet glas, vilket ger en hög andel återvunnet material efter konsument, och våra akustiktak är helt återvinningsbara via tjänsten SoundCircularity™.

arrow_forward

Besök världens grönaste sjukhus

arrow_forward

Läs mer om Nordic Center for Sustainable Healthcare

 

Foto: LINK Arkitekter