Vytváření prostředí pro osoby s poruchami paměti

Poruchy paměti mají vliv na pochopení fyzického i akustického vnímání prostředí. Letos dokončený Senior Hotel Ainola nabízí klidné zvukové prostředí, které bylo klíčovým aspektem již v počáteční fázi návrhu. 

Lidé & design Zdravotnická zařízení

Ve finském Espoo se podařilo postavit k již stávajícímu domu s pečovatelskou službou Villa Tapiola novou přístavbu Senior Hotel Ainola, aby nabídla krátkodobé ubytování určené zvláště pro osoby s poruchami paměti. Ainola o rozloze 650 čtverečních metrů nabízí soukromé pokoje pro 14 obyvatel, velký obývací pokoj a společné prostory, kde mohou residenti společně trávit čas.

Pečovatelský dům Ainola

Interiér v pečovatelském domě Ainola

Prostředí, kde se lidé cítí jako doma, zajišťuje pro osoby s poruchami paměti bezpečný a příjemný každodenní život. „Chtěli jsme našim hostům nabídnout moderní prostory, které kombinují komfort s pocitem bezpečí. Obě zařízení, Villa Tapiola a Aionola, jsou designované tak, aby naplňovaly potřeby lidí s poruchami paměti,“ vysvětluje ředitelka Villy Tapiola Tuula Laulaja.

Na základě čtyřicetileté zkušenosti práce s lidmi, kteří mají poruchy paměti, Laulaja věří, že je zde potřeba krátkodobých zařízení jako je právě Ainola. Usnadňuje totiž neformálním pečujícím každodenní život tím, že nabízí prvotřídní péči a ubytování ať už na několik hodin, nebo na několik týdnů.

format_quote

Chtěli jsme našim hostům nabídnout moderní prostory, které kombinují komfort s pocitem bezpečí. Obě zařízení, Villa Tapiola a Aionola, jsou designované tak, aby naplňovaly potřeby lidí s poruchami paměti.

 

Dobré životní prostředí podporuje pohodu lidí s poruchami paměti.

Výchozím bodem pro návrhové práce bylo vytvoření čistých a otevřených prostor, ve kterých byl snadný pohyb. „Při navrhování nových prostor jsme využili naše zkušenosti s prací s lidmi, kteří mají poruchy paměti. 

Řešení prostorů zajišťuje jejich pohodlí a nabízí prostředí, kde se mohou cítit jako doma a bezpečně s bezbariérovým přístupem,“ vysvětluje architektka designu Pirjo Huvila. Ta byla zapojena do navrhování zařízení Villa Tapiola již před 15 lety, kdy byla zodpovědná za volbu materiálů, nábytku a řešení akustiky. Architektka Anna-Maarit Peijonen zase fungovala jako hlavní designerka projektu.

Poruchy paměti mají vliv na schopnost rozumět nebo sledovat své okolí. Jasné barevné schéma a nepřímé osvětlení pomáhá residentům při obtížích s vnímáním. „Podlahové povrhy musí mít například jednotnou barvu, jelikož osoby s poruchami paměti mohou vnímat tmavé prostory jako díry, do kterých by mohli spadnout. Zároveň by měl být využíván dostatečný barevný kontrast tak, aby dveře a zábradlí vyčnívaly,“ vysvětluje Huvila.

format_quote

Podlahové povrhy musí mít například jednotnou barvu, jelikož osoby s poruchami paměti mohou vnímat tmavé prostory jako díry, do kterých by mohli spadnout. Zároveň by měl být využíván dostatečný barevný kontrast tak, aby dveře a zábradlí vyčnívaly.

Akustika prostředí hraje v životě těchto lidí velkou roli k tomu, aby se cítili v každodenním životě dobře. Podle výzkumu, pokud jde o smysly, má sluch největší vliv na kvalitu jejich života. Nadměrný ruch, hluk a shon mohou způsobit to, že se takovýto člověk začne cítit, jako by mu hrozilo nebezpečí, úzkostně a unaveně, zatímco klidné zvukové prostředí usnadňuje navázání a udržení kontaktu mezi klienty a pečovateli.

„Lidé s poruchami paměti mohou být vystrašení, když mají pocit, že je jejich prostředí zvláštní. Akustika by měla být co nejznámější a podivné zvuky by měly být minimalizovány,“ říká Huvila.

Jednou z konkrétních překážek pro akustiku v Ainole byly tvrdé povrchy potřebné pro bezbariérový přístup. Řešení však bylo jednoduché. Na stropech salonků a chodeb byly použity dlaždice Master Ds od společnosti Ecophon, zatímco ve společných prostorách závěsné akustické panely Solo Circle.

format_quote

Akustika prostředí hraje v životě těchto lidí velkou roli k tomu, aby se cítili v každodenním životě dobře. Podle výzkumu, pokud jde o smysly, má sluch největší vliv na kvalitu jejich života. 

Každý den útulně a v bezpečí

Společným cílem designerů a zákazníka bylo vytvořit útulné a pohodlné prostory, které by umocňovaly pocit pohody pro lidi s poruchami paměti. A je možné s určitostí říci, že se byl tento cíl splněn. „Výsledným řešením bylo úspěšné zkombinování dostupnosti a komfortu, kde se lidé cítí pohodlně, a ne jako v ústavu,“ říká Huvila.

Jedním z příkladů jsou prostorné hotelové pokoje zařízené ve světlejších odstínech, kde jedinými prvky, které připomínají, že mají obyvatelé zvláštní potřeby, jsou řešení na podporu bezpečnosti, tedy například bezpečnostní zábradlí a elektrická polohovací lůžka. 

Společným cílem designerů a zákazníka bylo vytvořit útulné a pohodlné prostory, které by umocňovaly pocit pohody pro lidi s poruchami paměti. A je možné s určitostí říci, že se byl tento cíl splněn. „Výsledným řešením bylo úspěšné zkombinování dostupnosti a komfortu, kde se lidé cítí pohodlně, a ne jako v ústavu,“ říká Huvila. Jedním z příkladů jsou prostorné hotelové pokoje zařízené ve světlejších odstínech, kde jedinými prvky, které připomínají, že mají obyvatelé zvláštní potřeby, jsou řešení na podporu bezpečnosti, tedy například bezpečnostní zábradlí a elektrická polohovací lůžka.

Pokud jde o vytvoření příjemného prostředí, je důležité zajistit v místnostech klidné akustické prostředí. Faktory, které na něj mají vliv zahrnují různé funkce budovy a jejich akustické požadavky, které byly brány v potaz již ve fázi architektonického návrhu. „Ubytovací prostory jsou například umístěny tak, aby byly odděleny od těch obytných. To nám vytváří klidnější část budovy k odpočinku a odpovídajícím způsobem i místo, ve kterém jsou zvuky každodenního života a hukot hlasů, které nebudou rušit ostatní,“ pokračuje Huvila.

Zvláštní pozornost byla věnována akustice ve sdílených prostorech, kde lidé budou jíst, hrát hry a číst zároveň noviny. Podle Laulaja si zaměstnanci všímají rozdílu, který řešení akustiky vytvořilo. „Když vstoupíte dovnitř, všechen hluk opustíte a vaše mysl se zklidní.“

 

format_quote

Když vstoupíte dovnitř, všechen hluk opustíte a vaše mysl se zklidní.

 

Článek je volným překladem původního finského textu Eveliina Miettunen, který naleznete zde