Údaje pro dodavatele SR

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.

Divízia Ecophon

Stará Vajnorská 139

831 04 Bratislava

Společnost je zapsaná Okresním soudem Bratislava I, oddíl Sro, vložka 8410/B

IČO: 31389139

DIČ: 2020339761

IČ DPH: SK2020339761