5 tips til at reducere støjniveauet på hospitaler

I løbet af de sidste 40 år er det gennemsnitlige støjniveau på hospitaler steget med hele 15 decibel og har nået niveauer på omkring 70 decibel - et godt stykke over Verdenssundhedsorganisationens anbefalede grænse på 35 decibel for et helbredende miljø.

 

 

Hospitalsansatte bruger omkring 40 procent af deres arbejdstid til forskellige former for kommunikation. For at gøre personalet mere tilgængelige, give dem et bedre overblik og bringe dem tættere på patienterne, arbejder mange hospitalsansatte i åbne miljøer. Dette kan være på akut- eller intensivafdelinger eller sygeplejerskekontorer placeret i eller ved et kryds mellem korridorer.

Inden for dette rum forventes personalet at høre og tolke alarmer, føre fortrolige samtaler, udføre deres runder og i mange tilfælde påtage sig komplekse medicinske opgaver. Et suboptimalt akustisk miljø øger risikoen for fejlkommunikation og dermed fejl, samt bidrager til unødvendigt høje stressniveauer, der belaster personalet.

Høje udstyrslyde, alarmlyde og stemmer forstyrrer den helbredende søvn og forårsager stress for patienterne. Patienter på akutafdelinger, intensivafdelinger (ICU) og operationsstuer og nyfødte babyer på neonatale afdelinger er særligt følsomme over for forstyrrende lyde. Gennemsnitlige støjniveauer på op til 70 dB er blevet registreret i kuvøser i neonatale enheder. For tidligt fødte børn har en stærkt øget risiko for permanente høreskader.

Sådan forbedres lydmiljøet på hospitaler:

Rumdesign, der efterligner naturen

Vores hørelse har udviklet sig, så den fungerer bedst udendørs i naturens verden. Målet er derfor at forsøge at efterligne naturens akustiske miljø på hospitalerne. I naturens verden finder vi sjældent lige, parallelle overflader, der reflekterer lydbølger frem og tilbage, hvilket skaber forstyrrende reaktioner.

Det er et faktum, at lange korridorer, der kun er designet med reflekterende overflader, vil bære lyd over længere afstande, og det øger generelt støjniveauet. Uregelmæssig rumlig udformning er derfor at foretrække, hvor det er muligt. Uregelmæssige eller konvekse receptionsdiske kunne være en løsning, da disse fordeler lydbølgerne i forskellige retninger.

Lydabsorberende, rengøringsvenlige vægpaneler kan bruges til at absorbere støj fra sygeplejerskekontoret og korridorerne og dermed reducere det samlede støjniveau i rummet. Med passende påtrykte motiver, såsom fredfyldte billeder af naturen, kan disse vægpaneler også bidrage til at fremme en følelse af ro og sikkerhed.

 

Reducer støj fra udstyr

Høje støjniveauer i nærheden af patienter er et konstant problem på intensivafdelinger. Identificer eventuelle kilder til baggrundsstøj, såsom madvogne, automatiske døråbnere, telefoner, senge, alarmer og personsøgere. Stativer med alt det intravenøse udstyr er ofte kilden til forskellige alarmlyde.

Selvom det er altafgørende, at visse alarmer høres over baggrundsstøjen, er det dog muligt at stille krav til støjniveau ved køb af udstyr. Kunne alarmlyden f.eks. gradvist stige i lydstyrke? Der findes også alarmsystemer, som ikke anvender hørbare signaler.

 

Øg afstanden mellem patient og støjkilde

Overvej at øge afstanden mellem støjende udstyr og patientens ører. Vores hørelse er aldrig slukket, og hjernen behandler konstant lydsignaler. At rive en steril pakke op kan skabe en støj, der måler 70 dB, så undgå at gøre det i nærheden af patientens hoved. Træd væk mod fodenden af sengen, hvis det er muligt.

 

Skærm af mellem patienter

At overhøre andre patienters samtaler, lyden af snorken og patienter, der har smerter, er eksempler på støj, der kan være ubehagelig. Det er et af de mindre behagelige minder, mange mennesker sidder tilbage med efter at have været indlagt på hospitalet. Brug af egnede, bevægelige lydabsorberende skærme mellem patienterne, måske med en overdel af glas, så personalet ikke mister andre patienter af syne, kunne hjælpe.

 

Lofter og vægabsorbenter, der opfylder hygiejnekrav

Operationsstuer kan være et støjende miljø, især under ortopædiske operationer, når kirurger benytter bor og save. Her er klar kommunikation helt afgørende for en vellykket operation.

Operationsstuer har ofte nøgne, let vaskbare gulve, vægge og lofter af hårde materialer, som bidrager til et højt støjniveau og langvarig efterklang.

Men der findes vaskbare, desinficerbare, lydabsorberende lofter og vægabsorbenter, som opfylder alle nødvendige hygiejnekrav.

 

 

Fotos: J-P Christianson, Anders Kämpe, Elin Ohlson, Cathy Yeulet, Patrik Leonardsson.