8 gode råd til at undgå støj - og hjernen bag dem

“Store, åbne kontorlandskaber har været en katastrofe mange steder set ud fra et støj-perspektiv."
Per Møberg Nielsen, den danske nestor inden for forebyggelse af støj, lægger ikke fingrene imellem omkring åbne kontorlandskaber.
“De støjproblemer, som vi ser nu, stammer ofte fra et mål om at spare penge - at klemme flere mennesker sammen på færre kvadratmeter", siger han. Men han er optimistisk. "Jeg har bemærket en stigende bevidsthed omkring støj på kontorer."

Research/Case studier Expert interviews Kontor

Per_MN.jpgPer Møberg har mere end en enkelt streng at spille på. Han startede som elektromekaniker, fortsatte som medicoingeniør og blev derefter cand.scient. i teknologisk og socioøkonomisk planlægning. Dette førte ham videre til luftfartsindustrien, hvor han skiftede fokus til akustik. I 17 år var han ansvarlig for støjdæmpning hos Scandinavian Airlines - SAS.

"Jeg var ansat til at reducere personalets eksponering for støj i Københavns Lufthavn, hvor mange medarbejdere blev ramt af støjbetinget høretab. Da vi var færdige, havde vi reduceret antallet af skader drastisk."

Et stykke tid derefter fik Per en række yderligere opgaver, inklusive byggeri af et nyt lufthavnskøkken med et særdeles støjregulerende arbejdsmiljø.

De bedste retningslinjer for kontorer

I 2000 startede Per Møberg Nielsen sin egen virksomhed som konsulent.

“Jeg blev involveret i forskellige forskningsprojekter, især på skoler og i børnehaver. Disse projekter har været meget vellykkede. Københavns Kommune budgetterer nu hvert år med midler til støjbekæmpelse på deres eksisterende skoler og børnehaver.”

Per blev ligeledes involveret i internationalt standardiseringsarbejde i forskellige ISO-arbejdsgrupper. Her fordybede han sig i måling af støjeksponering inden for udviklingen af ISO 9612 – Bestemmelse af støjbelastning på arbejdspladsen.

"Jeg har udført utallige målinger af støjeksponering", udtaler han.

Som konsulent blev Per også hyret til at udarbejde adskillige retningslinjer for branchen og forskellige organisationer. Den mest udbredte, anvendte og kendte af disse retningslinjer er den, der omhandler støj på kontorer.

"For at være ærlig så er det mit højdepunkt", griner han. "Det er den bedste af de retningslinjer, som jeg har udarbejdet."

Vellykket støjbekæmpelse

Efter han forlod SAS, har han bestræbt sig på at arbejde halvdelen af sin tid med generelle støjproblemstillinger, som f.eks. forskning, retningslinjer og standardiseringsarbejde, og resten af tiden med bekæmpelse af støj på arbejdspladser.

Når Per ser tilbage på sin karriere, bemærker han, at det har været nogle år med enormt meget og vigtigt arbejde med at forebygge høreskader i arbejdsmiljøet.

“Støjbekæmpelse for at forebygge høreskader har været vellykket i mange år. Men for 10-15 år siden ændrede man fokus fra traditionel støjbekæmpelse til at reducere støjrelateret høretab og irriterende og forstyrrende støj.”

I dag dominerer projekter inden for kontorer, skoler og børnehaver hans arbejde.

format_quote

Arbejdsgivere har lært det på den hårde måde. Imidlertid er alt for mange ledergrupper stadigvæk ligeglade. Jeg forstår det ikke, for det forringer produktiviteten.

Klemme mange mennesker ind

Inden epoken med åbne kontorlandskaber var der en lang periode, hvor enkeltmands-kontorer dominerede designet af kontorlokalerne.

“Så ønskede mange arbejdsgivere at spare penge ved at klemme mange mennesker ind i store åbne kontorlandskaber. Der var alt for mange arbejdspladser, der ikke var indrettet efter arbejdet, kulturen og personerne på stedet. Man gjorde det bare, uden overhovedet at tænke på forstyrrelser og konsekvenserne for arbejdsmiljøet, og dermed også produktiviteten. Nu ser vi konsekvenserne heraf.”

Nu kan Per dog se en ændret holdning med en større bevidsthed omkring støjproblemer i kontorer.

“Arbejdsgiverne har lært det på den hårde måde. Imidlertid er alt for mange ledergrupper stadigvæk ligeglade. Jeg forstår det ikke, for det forringer produktiviteten."

format_quote

Der, hvor jeg har været engageret som konsulent, har problemet næsten uden undtagelse været en for lang efterklangstid i kontorlokalet. For at afhjælpe problemet har man brug for mere dæmpning i lokalet.

Går vi for vidt?

Per påpeger, at åbne kontorlandskaber ikke nødvendigvis er en dårlig ting. Det handler om hvilke typer af arbejde, der kan udføres i kontoret.

“Med nogle typer arbejde er der ikke problemer med et åbent kontorlandskab. I dag oplever vi en mere forskelligartet holdning med fokus på hvilken type arbejde, som personerne rent faktisk udfører, samt en ambition om at gøre kontordesigns mere egnede til de forskellige typer af arbejde. Men det har været meget vanskeligt at nå frem hertil.”

Nogle vil måske sige, at vi risikerer at gå for vidt med vores ambitioner om at forebygge støj – at et kontorlokale kan blive dæmpet på en ubehagelig måde.

“I nogle rum kan man overdrive det, og det kan resultere i bedre stemmegenkendelse, hvilket ikke er ønskeligt i kontorer. Men der hvor jeg har været hyret ind som konsulent, var problemet som oftest og næsten uden undtagelse en for lang efterklangstid i lokalet. Og for at afhjælpe det har man brug for mere dæmpning af lokalet.”

Tre årsager til støj

I retningslinjerne for “Støj på kontorer” beskriver Per Møberg Nielsen tre primære problemstillinger, som man skal overveje, når man evaluerer støjproblemer:

 • Arbejdskontekst, som f.eks. typen af arbejdet, behovet for koncentration, behovet for kommunikation og det psykosociale arbejdsmiljø.

 • Fysiske forhold, som f.eks. lydniveau, efterklangstid, hørbarhed og støjfrekvenser.

 • Individuelle forhold, som f.eks. høreevne, forventninger, lydfølsomhed og stressresistens.

6 trin at overveje, når man renoverer/flytter til et nyt kontor

For at definere disse årsager eller kerneområder skal man gennemgå en proces, der involverer alle medarbejdere. Disse retningslinjer fremhæver nogle trin, som man skal huske på:

 1. Vælg den type kontor, som er tilpasset til det arbejde, der skal udføres.

 2. Tilpas kontoret til de personer, der skal arbejde i det. Designet skal understøtte arbejdsprocesserne, ikke vanskeliggøre dem.

 3. Man skal sikre sig, at det grundlæggende design og udstyr er på plads, som f.eks. gangarealer, akustik, belysning, ventilation, osv.

 4. Involvér og engagér medarbejdere og sikkerhedsrepræsentanter.

 5. Informér meget grundigt og giv mulighed for diskussioner. Besvar de stillede spørgsmål. Vær åben og diskuter både fordele og ulemper.

 6. Acceptér, at det kan være både følelsesladet og pinefuldt at skifte fra én slags kontor til en anden type.

 

8 gode råd til at undgå støj på arbejdspladser

Per Møberg Nielsen opsummerer sine tanker om akustisk kontordesign:
 1. Anvend kraftigt absorberende nedhængte lofter fremstillet af mineralduld.
 2. Undgå lokaler med overdreven lofthøjde.
 3. Montér tilstrækkeligt med lydabsorbenter på vægge i den højde, hvor personerne i lokalet arbejder.
 4. Anvend lydabsorberende møbler og skærme.
 5. Undgå lydkilder i lokalet.
 6. Tilpas kontorets design til de personer, der skal kunne høres og omvendt.
 7. Sørg for at der er tilstrækkeligt med plads til koncentreret arbejde, møder og samtaler.
 8. Undgå gangarealer, der forstyrrer medarbejderne ved deres arbejdsstationer.

Text: Lars Wirtén