Telefonsamtaler er en vigtig og hurtig måde at gøre forretninger på eller besvare spørgsmål. Men hos et support- eller salgsteam, vil mange medarbejdere i samme område tale i telefon på samme tid. Det betyder en masse tale, som flyder i alle retninger, og det resulterer i eskalerende lydniveauer og forringet taleklarhed i telefonen.

Udfordring

  • Reducere lydniveauet
  • Forstærke taleklarhed
  • Reducere forstyrrelser mellem kolleger og sikre, at lyd ikke spredes til andre områder

Løsning

  • Vælg et lydabsorberende loft med de bedste absorptionsegenskaber for alle frekvenser.
  • Tilfør lydabsorberende skærme for at adskille medarbejdere i grupper.
  • Tilfør vægabsorbenter på alle mulige vægge.

Akustiske overvejelser

Lydniveau, forstyrrelser mellem arbejdspladser, taleklarhed i telefonen og lydforplantning.

Anbefalede produkter

Loft-løsning Væg-løsning
Master Akusto Wall A
Focus Akusto Wall C

Vi anbefaler at kombinere løsningerne på nedenstående liste for bedste resultat. Besøg den tilsvarende produktside, som anvist i tabellen, for at finde den løsning, som passer bedst til dit behov.