De mest almindelige aktiviteter i disse lokaler er forskellige typer af gruppearbejde. Hvis akustikken her ikke er behandlet korrekt, vil lyd forplante sig ud i hele lokalet og forstyrre de andre klasser og grupper. Det fører til en opbygning af forstyrrende lyde, - især lavfrekvent lyd, som får eleverne til at hæve stemmerne og dermed eskalerer lydniveauet. Alt i alt vil det føre til et lokale, hvor eleverne vil have svært ved at fokusere, og hvor lærerne vil have problemer med at hjælpe og instruere eleverne.

Udfordring

  • Reducere lydniveauer
  • Forhindre lyde i at forplante sig i rummet
  • Øge taleklarhed

Løsning

  • Montere et lydabsorberende loft med gode absorptionsegenskaber i alle talefrekvenser
  • Benytte vægsbsorbenter ved siden af så mange grupper som muligt

Produkt anbefaling   

 Produktkombination Lav frekvens (125 HZ) Samlet akustisk ydeevne Stødresistens/ Holdbarhed Overflade
5 5 3 Akutex™ FT
5 5 3 Akutex™ T
Loft: Gedina
Væg: Akusto Wall
3 3 3 Akutex™ T

 

Ovenstående anbefaling for denne særlige aktivitet og rumtype er baseret på en sammenligning mellem Ecophon produkter. Den anvendte skala varierer fra 1 til 5, hvor 5 er den højeste score.