Gangarealer og pauseområder anvendes ofte til mange forskellige aktiviteter, og begge benyttes også som læremiljøer, samtidig med at folk bevæger sig fra klasse til klasse, mens de taler og leger. Støjen fra alle disse aktiviteter forplantes i hele området og kan også ramme tilstødende klasselokaler.

Udfordring

  • Reducere lydniveauer
  • Undgå at lyde forplanter sig

Løsning

  • Montere et lydabsorberende loft med gode absorptionsegenskaber og stor ydeevne til at reducere  lydudbredelse
  • Tilføre vægabsorbenter hvor det er nødvendigt og muligt

Produkt anbefaling

 Produktkombination Samlet akustisk ydeevne Stødresistens / Holdbarhed Overflade
5 5 Super G
5 4 Forstærket
Akutex™ FT
Loft: Focus 
Væg: Akusto Wall
5 3 Akutex™ FT

 

Ovenstående anbefaling for denne særlige aktivitet og rumtype er baseret på en sammenligning mellem Ecophon produkter. Den anvendte skala varierer fra 1 til 5, hvor 5 er den højeste score.