Korrosion

Corrosion icon

Korrosionsniveauet i miljøer, som bygningskonstruktioner udsættes for, klassificeres i henhold til ISO 12944-2.

Alle Ecophons skinnesystemer er udviklet til at imødekomme de grundlæggende krav (C1). Specifikke produkter opfylder højere krav til standarden (C3 og / eller C4):

  • C1: tørre og ventilerede miljøer
  • C3: fugtige miljøer med lav forurening
  • C4: våde miljøer med høj forurening

Klassificeringen af Connect-produkter i henhold til ISO 12944-2 er udført efter  NORDTEST-metode NT MAT 003, som specificerer strengere testkrav end ISO 12944-2.

Derudover er Ecophons skinnesystemer klassificeret i henhold til EN 13964: 2014 (tabel 9) for at sikre, at de er kompatible med de forskellige eksponeringsklasser defineret i standarden. Disse oplysninger findes i Ydeevnedeklarationen  for Connect-produkter.

Tjek altid produktets tekniske datablad for at sikre, at det er kompatibelt med den krævede korrosionsklasse.

Sørg altid for, at korrosionsklassen på systemet er kompatibel med den ønskede rengøringsmetode og -produkter for loftsystemet.