Vertikaalne akustika

Optimaalse helikeskkonna loomiseks vajad erinevat tüüpi helineeldureid. Heli neelav lagi vähendab märgatavalt üldist helitasest ja heli levikut ruumis, kuid paljad seinapinnad tekitavad siiski kaja. 

Vertikaalsed helineeldurid vähendavad kaja teket ja parandavad kõne selgust, mis aitab sul selgemini kuulda, mida inimesed räägivad. 

Kui suures osas on verikaalsete heineeldurite paigaldamine vajalik, sõltub konkreetsest ruumist ja mis tegevusi plaanitakse läbi viima hakata: 

Avatud planeeringuga kontoris on oluline vähendada heli- ja kõne levikut ning kaastöötajate häirimist. 

Koolides vajavad õpilased head õpikeskkonda, kus on võimalik kuulda, mida õpetaja ja kaasõpilased räägivad, samuti peab keskkond võimaldama keskendumist ja mõtisklemist.

Tervishoiuasutuste ruumides vajavad patsiendid rahulikku keskkonda, kus puhata ja taastuda ning töötajatel peab olema võimalik omavahel suhelda. 

Loe lisa meie akustiliste lahenduste sektsioonist.

 

Akustilised parameetrid ja nende rakendamine

Järelkõla kestus (RT) on vaieldamatult kõige sagedamini kasutatav ruumiakustika arvutuste ja mõõtmiste parameeter. Valem, mida selleks tavaliselt kasutatakse, on Sabine’i valem või mõni selle muudetud variant. Neid valemeid on lihtne kasutada: teil on tarvis teada ruumi ruumala ja heli neeldumise hulka, mis arvutatakse neeldumisteguri αp abil.

Paraku on need valemid aga välja töötatud ideaalsete olude jaoks, kus heliväli on hajus. Tegelikkuses on heliväli hajusast väga kaugel. Suure tõenäosusega koosneb see peamiselt kahest osast: riivamise ja mitteriivamise osast.

 

Riivamise heliväli    

Mitteriivamise heliväli

 

Riivamise heliväljad, mis eksisteerivad peamiselt keskmisel ja kõrgel sagedusel, koosnevad helienergiast, mis areneb heli neelava pinnaga (tavaliselt laega) paralleelsel tasandil. Ruumi järelkõla kestuse määravad peamiselt riivamise heliväljad. Tegelikkuses tähendab see, et järelkõla kestus on märkimisväärselt suurem kui hajusa helivälja kohta arvutatud väärtus.

Parim viis, kuidas helienergiat riivamise heliväljas kontrolli all hoida, on lasta sel neelduda, kasutades helineeldureid seintel. Samuti on võimalik suunata helienergia ümber (heli neelava) lae poole, lastes sel mööbli, sisustuselementide ja pindadega kokku puutudes laiali paiskuda või hajuda.

Suurte pindade asemel väikestele pindadele paigaldatud helineeldurid: katkestamata pinnad suurendavad hajuvust ja vähendavad veelgi järelkõla kestust.

Vertikaalsete neelduritega kaasnev lisakasu

Paljudes ruumides on tarvis tõeliselt head ruumiakustikat, et vähendada mürataset. Mida rohkem on ruumis heli neelduvust, seda madalam on müratase. On tõestatud, et helirõhu taseme füüsiline alandamine (= vähem müra) ruumis toob kaasa ka heli vähenemise psühholoogilise reaktsiooni tulemusena: inimesed räägivad vaiksemalt.

Keskkonnas, kus kõne peab olema hästi mõistetav, võib olla asjakohasem kasutada järelkõla kestuse asemel STI (või RASTI) väärtust. Kuigi STI on osaliselt määratud järelkõla kestusega, on see paremini korrelatsioonis heli ruumis neeldumise hulgaga. Kui lisada heli neeldumist, paigutades seintele neeldurid, siis järelkõla kestus lüheneb, kõne mõistetavus paraneb ning alaneb ka helirõhu tase.

Kõne mõistetavuse ja helirõhu taseme alanemise arvutamiseks võib kasutada heli neeldumise hulka. Teisalt ei ole järelkõla kestuse (RT) arvutamine ainuüksi heli neeldumise hulga alusel sugugi mitte ohutu ega usaldusväärne.

Praktilised vertikaalse akustika lahendused

Ruumiakustika kavandamisel tuleb arvesse võtta vähemalt kolme asja:

  • heli töötlemisel kasutada olev pind

  • mehaanilise vastupidavuse nõuded

  • esteetika

Kõige lihtsam lahendus on paigaldada seinapaneelid katkematult seinast seinani või nii, et need katavad seina osaliselt. Akustika vaatevinklist on ideaalne katta vähemalt kaks teineteisega ristuvat seina või osa nendest, kuivõrd sel juhul käsitletakse mõlemat horisontaalset helivälja ning hoitakse ära värelev kaja.

Teine viis, kuidas seinapaneelid paigutada, on jagada need väiksemateks pindadeks – või kasutada neid isegi üksikult, üle kogu seina laiali pillutatult. Seda võib teha ühtlase või ebaühtlase mustrina, mis loob võimaluse igasugusteks loovateks lahendusteks.

Üks levinud paneelide paigutamise viis näiteks klassiruumides või kontorites on moodustada neelduritest sobival kõrgusel horisontaalne vöö ja tarvitada neid teadetetahvlina. Ka sel juhul tasub kasutada rohkem kui üht seina ning kombineerida paneele heli neelava laega.

Seinaneeldurid tuleks paigutada sellisele kõrgusele, kus on inimeste kõrvad – nii istudes kui ka seistes.

Akustika seisukohast on eriti tähtsad nurgad: nii seinte omavahelised nurgad kui seinte ja lae vahelised nurgad. Helineeldurid toimivad seal optimaalselt.

 

 

Enamikul juhtudel on kasulikum kombineerida seinaneeldureid ripplaega

1) Lagi

2a) Lühike sein

2b) Pikk sein

Akustiline teooria Kontor Tervishoid Haridus