Lõõgastu ja naudi einet

Sööklas või kohvikus peaks keskkond olema lõõgastav ning võimalus nautida toitu ja seltskonda. Rääkimis- ja kuulmismugavus peavad olema kõrgel, et kõik (ka kuulmispuudega inimesed) saaksid vestlusest osa võtta.

Tüüpiline söökla on suur avatud ruum kõrge laega. Heli põrkub kõvadelt pindadelt tagasi ja tekitab kaja, mis levib kõikjale. Helitase tõuseb ning õhkkond on stressitekitav ja ebameeldiv.

Ülesanne

  • Hoida helitase madalal
  • Takistada heli levikut ja levimist kõrvalasuvatesse ruumidesse

Lahendus

  • Helineeldurid laes ja võimalikult suures osas seinapindadel
  • Kasutada heli neelavaid sirme, et luua istumiskohti ning eraldamaks sööjaid möödakõndijatest
  • Asukoht: soovituslikult võiks söökla paikneda eemal ruumidest, mis on häiriva heli suhtes eriti tundlikud

Akustilised kaalutlused

Tootesoovitused sööklatesse