Helineelduvus tähendab enamat kui akustikat

Varasemalt oli üsna lihtne otsustada, millist helineelavat toodet hoone jaoks valida. Peamised kaalutlused olid akustilise jõudluse, disaini ja eelarve vaheliste kompromisside hindamine. Nüüd aga teame, et igal hoones oleval tootel on lisakulu sise- ja väliskeskkonnale. On muutunud hädavajalikuks, et vaataksime akustikast kaugemale ja arvestaksime ka keskkonnamõjudega.

Keskkonnamõjude täpne mõõtmine

Toote mõjude hindamise viiside loendis peaks esikohal olema toote keskkonnadeklaratsioon (EPD). Igal ettevõttel, kes hoolib oma toodete tekitatavatest heitkogustest, on hõlpsasti juurdepääsetavad ja hõlpsasti loetavad EPD-d – vähemalt nende toodete puhul, mis moodustavad suurema osa nende müüginumbritest.

Head EPD-d hõlmavad heitmeid:

  • toorainetest ja tootmisest (olelusringi etapid A1–3);
  • transpordist, paigaldamisest ja energiakasutusest (olelusringi etapid A4–5);
  • kasutamisest, näiteks hooldusest ja remondist (olelusringi etapid B1–7);
  • toote olelusringi lõpuetappidest, kus toode satub olenevalt sellest, kuidas seda käideldakse, erinevatesse jäätmevoogudesse (nt olelusringi etapid C1–4); ja
  • taaskasutamise, korduskasutamise ja ringlussevõtu potentsiaalist, etapist, kus hinnatakse toote ringluspotentsiaali (olelusringi etapp D).

Mis on EPD puhul kõige olulisem?

Kuna töödeldavat teavet on palju, kirjeldavad EPD-d keskkonnamõjusid erinevates põhikategooriates. Helineelavate materjalide kõige olulisem väärtus on „globaalse soojenemise potentsiaal“, mis võtab kilogrammides kokku kasvuhoonegaaside (sealhulgas CO2) koguse, mille toode on tekitanud kõikides hinnatud olelusringi etappides. Kuigi see ei hõlma kõike, on see üsna lihtne mõõdik erinevate toodete toimivuse ja keskkonnakahjude võrdlemiseks.

Praktiline näide

Allpool on toodud väljavõte Ecophon Focus™ tootesarja EPD kokkuvõtvast tabelist (laadige EPD täismahus alla meie allalaadimiskeskusest). See koondväärtus näitab iga „funktsionaalse üksuse“ kgCO2 ekvivalenti (ekvivalent tähendab, et see sisaldab ka muid kahjulikke gaase) – antud juhul on funktsionaalne ühik A, B ja C servaga Focuse ruutmeetri kohta.

Diagramm, mis näitab Ecophon Focuse toodete kasvuhoonegaaside heitkoguseid

Focus A keskkonnakulu kasvuhoonegaaside heitkoguste seisukohast on 2,59 kgCO2 ekvivalenti ruutmeetri kohta. Sel konkreetsel juhul on erinevused kgCO2 ekvivalendis Focus A, B ja C vahel tingitud erinevate servade valmistamise keerukusest.

Võrreldes teiste toodetega, on erinevatel pinnatüüpidel ja akustiliste omaduste tasemetel keskkonnale erinev mõju. Enne õige otsuse tegemist tuleks täielikult arvesse võtta kompromisse akustilise jõudluse, disaininõuete, eelarve, kliendi vajaduste ja keskkonnamõjude vahel.

Natuke materjalidest

Peamine toote jätkusuutlikkust mõjutav tegur on materjalid, sest suurem osa kasvuhoonegaaside heitkogustest tekib olelusringi etappides A1–3 (tooraine ja tootmine). Materjalide suure taaskasutatud sisalduse tagamine on peamine viis nendes etappides heitkoguste minimeerimiseks ja sellele tuleb mineraalvillatoodete puhul tähelepanu pöörata.

Näiteks koosneb Focus A paneeli helineelava osa moodustav tooraine 70% ulatuses taaskasutatud klaaspudelitest ja -purkidest. Klaasvilla saab valmistada ka piiratud toorainete, näiteks liiva, lubjakivi ja kaltsineeritud sooda segamisest. Sellest tulenevalt ei ole kõik mineraalvillad võrdsed. Tootjad, kes kasutavad suures koguses jäätmematerjale, on juba andnud aktiivse panuse jätkusuutlikkusesse, investeerides ringtootmisprotsessidesse.

Erinevates värvitoonides taaskasutatud klaaspudelid

Tooted, mis sisaldavad suures koguses ringlussevõetud materjale, on juba rakendanud oma kohustust ringlussevõttu.

Mis järgmiseks?

Iga vastutustundliku soovituse järgmiseks sammuks on toodete ja tootjate heitkoguste võrdlemine, et teha nii helikeskkonna kui ka ökosüsteemi jaoks õige valik.

Mõnel akustiliste materjalide tarnijal pole oma toodetele EPD-d. Sel juhul tuleks küsida: „Miks?“. Kõik vastutustundlikud tootjad on juba ammu võtnud kohustuse saavutada 2050. aastaks nullheitkogused ja esimene samm teel nullheitmeteni on lihtne mõõtmine. Heitkoguseid saab vähendada alles siis, kui me teame, mis need on.

Lõpuks ei ole EPD-d veel standardiseeritud. Näiteks on mõnedel EPD-del erinevad funktsionaalsed üksused, nii et vastutav akustik või arhitekt võib langeda õunte ja pirnide võrdlemise lõksu, kus võrdleb toote heitkoguseid kilogrammi kohta teise toote heitkogustega ruutmeetri kohta. Seetõttu toetame tööstuseülest üleminekut iga toote standardiseeritud EPD-dele. Kuni seda ei juhtu, jääb asi üksikasjade taha. Vastutav täpsustaja peab olema vilunud lugema kirbukirja ja looma keskkonnaaruandluse alusteadmisi.

Kust leida lisateavet?

Lugege lisateavet selle kohta, mida EPD-delt oodata ja kuidas neid võrrelda, järgmistest artiklitest.

Külastage meie allalaadimiskeskust, et näha meie täielikku EPD-de valikut, mis katavad 85% meie senisest tootemüügist (märts 2023).

arrow_forward

Lae alla meie EPDd

Külastage meie kodulehe jätkusuutlikkusse jaotist ja lugege lisateavet meie eesmärkide kohta vähendada heitkoguseid aastaks 2025, 2030 ja 2050. Lisateabe saamiseks jätkusuutlikkuse kohta Ecophonis võtke ühendust aadressil douglas.maccutcheon@ecophon.se

arrow_forward

Loe rohkem jätkusuutlikkuse kohta

 

Tekst: Douglas MacCutcheon, PhD. Saint-Gobain Ecophon - globaalse jätkusuutlikkuse kontseptsiooni arendaja.