Äänenpainetaso

Mikä on äänenpainetaso? 

Äänenpaine tai äänenpainetaso syntyy ääniaaltojen aiheuttamista ilmanpaineen muutoksista ilmassa. Alhaisinta äänenpainetta, joka voidaan kuulla, kutsutaan kuulokynnykseksi. Ylintä äänenpainetta, jonka kuulo pystyy mielekkäästi käsittelemään kutsutaan kipurajaksi.

Äänenpaine kipurajalla on miljoona kertaa suurempi kuin kuulokynnyksen äänenpaine.

Miksi käytämme desibeliasteikkoa?

Jottei tarvitsisi käyttää suuria lukuja äänenpainetta kuvatessa käytetään logaritmista asteikkoa, joka ilmaistaan desibeleinä (dB). Alhaisin kuultava äänenpaine taso (kuulokynnys) on 0 dB ja kipurajan arvo on n. 120 dB.

Logaritmisen asteikon lukujen yhteenlasku poikkeaa tavallisesta lineaaristen suureitten yhteenlaskusta. Kun lasketaan yhteen kaksi yhtä voimakasta äänilähdettä niiden yhteenlaskettu summa ei dB-asteikolla ole kaksinkertainen vaan äänenpaine nousee kolme desibeliä (esim 57db+57db=60dB)