Vastuullisuus on enemmän kuin sana – se on yhteinen ponnistus ihmisten ja planeetan suojelemiseksi. Jotta aikamme tärkein tehtävä ei jää pelkäksi puheeksi, tarvitaan rehellistä sitoutumista, läpinäkyvää tuotetietoa ja aitoa välittämistä. Täältä löydät Ecophonin askelmerkit parempaan rakentamiseen.
 

Haluamme palauttaa uskottavuuden rakennusalan vastuullisuustyöhön, sillä todellisessa kestävyydessä ei ole mitään salattavaa. Jos haluamme rakentaa kestävää tulevaisuutta, aloittakaamme rehellisesti, kunnianhimoisin tavoittein ja konkreettisin teoin – rakennetaan yhdessä parempaa.

Tämä sivu ja siltä löytyvät toimet ja sitoumukset kertovat, missä olemme tällä hetkellä. Meillä on kuitenkin vielä paljon tehtävää – olemme myös listanneet monia tavoitteita, jotka pyrimme saavuttamaan lähitulevaisuudessa. Kutsumme sinut tutkimaan, vertailemaan, arvioimaan ja jopa kyseenalaistamaan – sillä kestävä tulevaisuus tarvitsee meitä kaikkia.

 

Näin työskentelemme kestävän kehityksen eteen


Ecophon toteuttaa kestäviä käytäntöjä kaikissa toiminnoissaan ja koko toimitusketjussa mahdollisimman kattavasti. Seuraavassa joitakin esimerkkejä näistä ponnisteluista ja tavoitteista. Lisääkin on tulossa, joten pysykää kuulolla – ilmoitamme edistysaskeleista, vaikka matka olisikin vielä kesken.

 

Tavoitteena nollapäästöt


Tämän hetken kestävän kehityksen tavoitteenamme on, että saavutamme nettonollapäästöt globaalisti viimeistään vuonna 2050. Suomessa Saint-Gobain tavoittelee hiilineutraaliutta jo vuonna 2035 kansallisten tavoitteiden mukaisesti. Olemme oikealla tiellä, ja meillä on useita julkisesti ilmoitettuja ja riippumattomasti vahvistettuja tavoitteita, jotka todistavat edistymistämme, mukaan lukien:

 • Olemme sitoutuneet tavoittelemaan 33 % vähemmän suoria päästöjä kuin vuonna 2017 vuoteen 2030 mennessä*
 • Kaikki pohjoismaiset tuotantolaitokset käyttävät 100-prosenttisesti uusiutuvaa ja alkuperäsertifioitua sähköä (Guarantee of Origin) vuodesta 2018 lähtien
 • Olemme sitoutuneet vähentämään omia päästöjämme kaikissa toiminnoissa kaikin mahdollisin tavoin, ennen kuin käytämme päästöhyvityksiä jäljellä olevien päästöjen kompensoimiseen.

*Scope 1+2 -tavoite vuodelle 2030: 33 % vähennys (viitevuosi 2017)
Scope 3 -tavoite vuodelle 2030: 17 % vähennys (viitevuosi 2017)

Rehellisyys piilee yksityiskohdissa


Ecophon on tehnyt läpinäkyvästä tuotetiedosta kestävän kehityksen toimintojensa kulmakiven. Johdamme esimerkillä muuttaaksemme toimialamme kestävyysstandardeja ja -odotuksia, sillä rakentamiseen tarvitaan aito muutos.

 • Laadimme ympäristöselosteet (EPD) yksittäisille tuotteille tuoteperheiden sijaan, minkä tulisi olla koko alan käytäntö. Tämä vähentää mahdollisuuksia tuotteiden epäsuotuisten yksittäisten arvojen viherpesuun tuoteperheen kokonaisarvojen parantamiseksi.
 • 89 prosentilla myydyistä tuotteista on tuotekohtaiset EPD-ympäristöselosteet vuoteen 2025 mennessä.
 • Ympäristöselosteemme sisältävät kaikki tiedot elinkaariarvioinnista – ei ainoastaan meille suotuisista vaiheista.
 • Health Product Declaration (HPD) on kolmannen osapuolen vahvistama terveyttä koskeva asiakirja, joka sisältää tuotteen kemiallisten aineiden seulonnan 0,01 prosenttiin asti. Aineita verrataan tunnettuihin tuoteturvallisuuslistauksiin, ja tulokset ovat julkisesti saatavilla.
 • Tuotteemme täyttävät M1-luokituksen vaatimukset. Kasvipohjaisella sideaineella valmistetut tuotteet (Plant) täyttävät myös ranskalaisen VOC A+ ja Eurofins Indoor Air Comfort Goldin vaatimukset. Eurofins varmistaa, että tuotteemme ovat tiukimpien päästövaatimusten mukaisia.
 • Vuoteen 2025 mennessä 85 % tuotevalikoimastamme on oltava sekä HPD:n että Eurofinsin Indoor Air Comfort Gold -sertifioinnin kattamia – kahden sertifioinnin, jotka ovat vihreän rakennuksen vaatimusten mukaisia.
 • Käytämme viestinnässämme täsmällisiä kestävän kehityksen termejä ja ympäristöväittämiä ja haastamme koko alan tekemään samoin.
 • Kaikki kestävän kehityksen väitteemme perustuvat lukuihin, jotka ovat helposti saatavilla ja riippumattomasti todennettavissa.

Haluatko tietää, millainen on hyvä EPD? Nämä viisi tunnusmerkkiä auttavat sinua arvioimaan ympäristöselosteen laatua ja luotettavuutta.

Parempiin tuloksiin luonnonvaroja säästäen

Ecophon pyrkii kunnianhimoisesti kohti kiertotaloudellisempaa liiketoimintamallia. Vähennämme neitseellisten raaka-aineiden käyttöä ja vältämme kaatopaikkajätteen syntymistä uudelleenkäytön ja kierrätyksen avulla. Emme ole vielä maalissa – kehitämme ratkaisujamme jatkuvasti.

 • Tuotteidemme lasivilla on valmistettu vähintään 70 % kulutuksen jälkeisestä kierrätyslasista; näin vanhat pullot ja tasolasi saavat uuden elämän akustiikkatuotteina.
 • Olemme ottaneet käyttöön SoundCircularity™-kierrätyspalvelun osassa Eurooppaa, ja suunnittelemme palvelun tarjoamista myös Suomessa. Tavoitteenamme ottaa takaisin 800 tonnia kaatopaikalle tarkoitettuja kattolevyjä vuoteen 2025 mennessä. 
 • Tavoitteena on, että pehmeiden tuotteiden kierrätyspitoisuus on keskimäärin 55 % vuoteen 2025 mennessä.
 • Tavoitteena on vähintään 30 % kierrätetystä sisällöstä valmistetut muovipakkaukset vuoteen 2025 mennessä.
 • Tavoitteena on 50 % vähemmän jätettä valmistettua yksikköä kohti vuoteen 2025 mennessä verrattuna vuoteen 2010.

Merkityksellisiä innovaatioita


Todelliseen kestävään kehitykseen tarvitaan uusia tapoja ajatella. Ecophonilla innovaatiot ovat avainasemassa, kun pyrimme pienentämään nykyisten tuotteidemme ja toimintojemme jalanjälkeä. Tarvitsemme uusia materiaaleja, prosesseja ja kumppanuuksia. Kaikki keinot ovat tärkeitä, jotta saavutamme nollapäästöisen maailman vuoteen 2050 mennessä. 

 • Vuoteen 2025 mennessä tutkimus- ja kehitystoimintamme keskittyy täysin kestäviin teknologioihin ja prosesseihin.
 • Ekologisen suunnittelun ja ekoinnovoinnin periaatteemme kehitysprosessissa sisältävät kestävän kehityksen tuloskortit ja laskentatyökalut.
 • Yhdessä raaka-ainetoimittajien kanssa innovoimalla kehitämme kestäviä materiaaleja, kuten liima, pinnoite, maalit jne. Pyrimme pienentämään nykyisen valikoimamme hiilijalanjälkeä keskimäärin 10 % vuoteen 2025 mennessä vuoden 2019 tasosta.
 • Tarjoamme digitaalisia työkaluja, jotka auttavat asiakkaita vähentämään asennusjätettä, simuloivat päästövaikutuksia ja tukevat kierrätyspalveluita.
 • Tavoitteena on tarjota vähähiilisiä ratkaisuja, jotka auttavat vähentämään suurten projektien päästöjä vähintään 20 % vuoteen 2025 mennessä.
 • Tavoitteena on luopua kokonaan fossiilisten polttoaineiden käytöstä tuotantolaitoksillamme vuoteen 2025 mennessä.
 • Tavoitteena 80 % pienemmät vesipäästöt valmistettua yksikköä kohti vuoteen 2025 mennessä verrattuna vuoteen 2010.

Vihreän rakentamisen pistetaulukot

Ecophonin akustiikkatuotteet vaimentavat erinomaisesti ääntä, mutta niillä on myös muita teknisiä ominaisuuksia, jotka parantavat sisäympäristöä. Tästä syystä esimerkiksi LEED-, BREEAM- ja WELL-sertifiointeihin tarvittavien hyvitysten/pisteiden saanti voi Ecophonin ratkaisuilla olla helpompaa. Kaiken kestävää rakentamista tukevan tuotetietomme löydät helposti latauskeskuksesta.

 

Latauskeskus


Koska täysi läpinäkyvyys on ydinlupauksemme, tarjoamme väitteitämme tukevat asiakirjat. Latauskeskuksesta löydät kaiken tuotteisiimme ja toimintaamme liittyvän dokumentaation, kuten ympäristöselosteet (EPD), terveyttä koskevat selosteet (HPD) ja ISO-standardien mukaiset sertifioinnit.  

 


Pysy ajan tasalla


Oletko kiinnostunut kestävästä kehityksestä, alan uutisista tai Ecophonin kuulumisista? Tilaa ilmainen kestävän kehityksen verkkoseminaari, uutiskirjeemme tai ne molemmat alla olevalla lomakkeella.