Inspiraatioksi & Ajankohtaista

Ota haltuun akustiikan perusteet, syvenny ääniympäristön suunnitteluun tai vietä laatuaikaa referenssikirjastomme parissa, jossa voit tutustua ympäri maailmaa toteutettuihin akustiikkaratkaisuihin.

Näyttää 239 (239) artikkelia

Puukouluissa tarvitaan akustointia oppimisen ja opetuksen tueksi

Hyvä huoneakustiikka ja ääneneristys edistävät opetustilojen käyttäjien hyvinvointia – niin oppilailla kuin opettajilla on oikeus kuulla ja tulla kuulluksi. Tutustu puukoulujen suunnittelua ja ääniympäristöä käsitelleen webinaarimme parhaisiin paloihin!

Tarpeeton puheääni on terveysriski

Tarpeetonta melualtistusta työpaikoilla tulisi välttää, koska melu kohottaa stressitasoa. Tutustu ensimmäiseen suomalaiseen lääketieteelliseen tutkimukseen jokapäiväisen ääniympäristön vaikutuksista terveyteemme.

Melun vaikutukset työympäristössä - tutkimustietoa tiivistettynä

Ääniympäristö on yksi suorituskykyymme voimakkaimmin vaikuttavista tekijöistä. Syvenny melun psykologisiin vaikutuksiin ja sukella syvemmälle tuottavaa työtä tukevaan äänimaailmaan.

Doosan Bobcat: Luovan yrityksen kampus heijastaa yritysbrändiä

Kun maailman johtava pienkaivinkoneiden ja -kuormaajien valmistaja Doosan Bobcat ...

Seitsemän vinkkiä menestymiseen toimintoperusteisessa työskentelyssä

Toimintoperusteinen työskentely on pohjimmiltaan muutosten hallintaa, joka sisältää muutoksia myös johtamisessa, ei pelkästään henkilöstön käyttäytymisessä.

Biofiilinen suunnittelu – miten luonto auttaa ihmisiä ja yrityksiä menestymään

Toimintoperusteinen suunnittelu, ihmiskeskeinen suunnittelu, biofiilinen suunnittelu.

HYVÄ HOIVA - HYVÄ KOTI -webinaarimme antia

Yli 80-vuotiaiden osuus kasvaa Suomessa vauhdilla. Tutkija, suunnittelija, rakennuttaja, hoivakodin yksikönjohtaja ja akustiikka-asiantuntija kertovat, millaiset tilat tukevat parhaiten ikäihmisten laadukasta arkea ja asumista.

Nykyaikaisen normaalikoulun onnistunut ääniympäristö

Joensuulainen Rantakylän normaalikoulu on moderni ja moneen muuntuva koulu, joka tarjoaa yhtenäisen oppimispolun esiopetuksesta yläkouluun saakka.

Sundbyberg-tutkimus: Hyvä akustiikka vähentää stressiä

Parempi akustinen työympäristö vähentää häiriöntekijöitä ja stressiä, mikä johtaa parempaan päätöksentekoon.

Akustiikka ja autismikirjon häiriö

Kansainvälisen tutkimuksen mukaan äänentaso vaikuttaa sekä lasten havaittavaan käyttäytymiseen että fysiologisiin reaktioihin.

Kauhavan uusi koulukeskus mukautuu moneen

Syksyllä 2020 käyttöönotetussa Kauhavan koulukeskuksessa modernit oppimisympäristöt taipuvat myös koko kylän harrastustiloiksi

Sairaala NOVA, Jyväskylä

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin uusi NOVA sairaala valmistuu vuoden 2020 lopussa. Päällimmäisenä sairaalasuunnittelussa on ollut: potilas ensin.

Huoneakustiikan laatu tukee inkluusiota kouluissa: Tanskalainen tutkimus

Internoise 2020 -tapahtumassa esitetyssä tutkimuksessa selvitettiin, oliko tanskalaiskoulun 5. luokan suorituskyvyssä nähtävissä eroja ennen akustista kunnostusta ja sen jälkeen, ja erityisesti, oliko mahdollista nähdä muutoksia luokan kuulovammaisen tytön suorituskyvyssä.

Melu oppimisympäristössä

Tutkimukset todistavat, että akustiikka ja melu vaikuttavat oppimisympäristöihin ja opiskelijoiden kykyyn oppia. Olemmekin luoneet yhteenvedon Tohtori Bridgette Shieldin laajojen kirjallisuustutkimusten pohjalta. Käy lukemassa lisää.

Hyvä ääniympäristö turvaa muistisairaan arjen

Muistisairaus vaikuttaa ihmisen kykyyn tulkita niin fyysistä kuin ääniympäristöään. Tänä vuonna valmistuneen seniorihotelli Ainolan rauhalliseen äänimaailmaan on panostettu suunnittelun alkumetreiltä lähtien.

Tampereen yliopistollinen keskussairaala, TAYS

Suomi on kansainvälisen sairaalarakentamisen kärkimaa. Taysin etupihahankkeessa rakennettiin kolme uutta sairaalarakennusta, joiden suunnittelussa lähtökohtana oli toimintojen ja potilaskokemuksen kehittäminen.