Leijuvat sisäkattokentät

 

Leijuvat sisäkattokentät tuovat joustavuutta ja monipuolisuutta akustisten ongelmien ratkaisuun. Leijuvien akustiikkakattojen käytöllä saavutetaan diffraktioetu. Lisäksi yksittäiset kentät tarjoavat suuremman vaimennusalan. Molemmista seikoista on etua äänenvaimennuksen parantamisessa.

Suurissa meluisissa tiloissa, kuten avoimet julkiset tilat, ravintolat ja ostoskeskukset, leijuvia akustiikkakattokenttiä voidaan asentaa työskentelyalueiden yläpuolelle tai muihin paikkoihin, joissa ääniympäristön parantaminen on tarpeen., esim. vastaanotto- ja infotiskien tai lepoalueiden yläpuolelle.

Aina ei ole mahdollista asentaa sisäkattoa, joka peittää koko kattopinnan.Tämän voi estää esimerkiksi käytössä olevat jäähdytyslaitteet tai suuret lasipinnat, joista tilaan saadaan päivänvaloa. Näissä tapauksissa leijuvilla akustiikkakattokentillä tai riippuvilla akustiikkalevyillä on mahdollista parantaa tilan ääniympäristöä. Äänenvaimennuskentät voidaan sijoittaa riippumaan pystysuunnassa tai horisontaalisesti leijuvana alakattokenttänä.

Leijuvia akustiikkakattokenttiä voidaan myös asentaa tiloihin joissa jo on ääntävaimentava sisäkatto, mutta jolla ei saavuteta riittävää äänenvaimennusta. Sisäkattokentän tai riippuvien akustiikkalevyjen käyttö alentaa myös äänitasoa ja tehostaa leviämisvaimennusta suurissa tiloissa esim. avokonttoreissa.

Leijuvien sisäkattokenttien läheisyydessä akustiset vaikutukset näkyvät seuraavasti:

  • melutaso laskee

  • parempi puheen erotettavuus ja C50

  • lyhyempi esikaiunta-aika (EDT)

  • parempi suuntakuulo

Avotiloissa leijuvia sisäkattokenttiä voidaan käyttää myös täydentämään seinästä seinään ulottuvaa akustiikkakattoa. Leivujien sisäkattokenttien asentaminen työpisteiden yläpuolelle vaikuttaa yllä listattujen seikkojen lisäksi vähentäen äänen etemistä ja lisäten työpisteiden yksityisyyttä. 

Leijuvien akustiikkakattokenttien subjektiiviset vaikutukset ovat:

  • kommunikoinnin helpottuminen

  • stressin ja siihen liittyvien oireiden väheneminen

  • puhevoimakkuuden aleneminen

  • keskittymisen helpottuminen.

Mikäli leijuva akustiikkakattokenttä asennetaan työpisteen yläpuolelle, tulisi se asentaa mahdollisimman alas, jolloin saadaan luotua myös suojaava elementti. Leijuvan akustiikkakattokentän tulisi mielellään olla vähän työskentelyaluetta suurempi.

Korkea asennus

Matala asennus

 

Jos sisäkattokenttää käytetään akustiikkakaton täydennyksenä, olisi kenttä parempi pilkkoa useampaan pienempään yksikköön. Yksiköt tulisi jakaa tilaan tasaisesti. Pienemmät yksiköt hajottavat ääntä paremmin ja saavat aikaan tasaisemman äänikentän.
 
Jos työpiste on lähellä seinää, on suositeltavaa asentaa myös vaimentavia seinälevyjä leijuvan sisäkattokentän lisäksi.

Leijuvat akustiikkakattokentät mahdollistavat äänilähteen sijoittamisen työpisteen läheisyyteen. Tämä lisää kontrollin tunnetta ja vähentää näin stressiä.