Oikean äänenvaimennusmateriaalin valinta

Materiaalin äänenvaimennuskyky ilmaistaan vaimennuskertoimella α (alpha), taajuuden funktiona. α vaihtelee välillä 0 (täysin heijastava) - 1 (täydellinen vaimennus). 

   

α = absorptiokerroin

1. läpäissyt energia
2. lämmöksi muuttunut energia
3. saapunut energia
4. heijastunut energia

 

Vaimennuskerroin mitataan yleensä huonemenetelmillä. Mittausmenetelmä tehdään kansainvälisen standardin EN ISO 354 mukaan. Vastaava amerikkalainen standardi on ASTM C 423. Kyseisellä mittaustavalla saadaan usein parempia mittaustuloksia. Mittaukset tehdään suuressa huoneessa diffuusissa äänikentässä siten, että ääni kohtaa vaimennusmateriaalin tasaisesti eri kulmista.

Äänenvaimennusominaisuudet on luokiteltu standardin EN ISO 11654 mukaan, minkä mukaan äänenvaimennus luokat  muodostuvat.