Äänen leviämisvaimennus

Äänenpainetaso laskee, kun etäisyys äänilähteestä kasvaa. Lisäksi huoneen muoto, kalustus, katto- ja seinäpinnat jne. vaikuttavat osaltaan siihen kuinka paljon äänenpainetaso laskee. 

Puhe 1 m etäisyydestä

Puhe 4 m etäisyydestä

Puhe 8 m etäisyydestä

 

Äänen leviämistä voidaan kuvailla käyttämällä tunnuslukua, joka kertoo kuinka paljon äänenpaine laskee etäisyyden kaksinkertaistuessa. Tämä tunnusluku kertoo kuinka paljon A-painotetun puheen voimakkuus on etäisyyden kaksinkertaistuessa ja ilmaistaan D2,S. Tämä mitataan desibeleinä ja se määrittää äänen etenemistä ilmaisevan käyrän kulman.

Tunnuslukuna voidaan myös käyttää lukua LP,A,S 4m, joka tarkoittaa A-painotetun puheen voimakkuutta neljän metrin etäisyydellä äänilähteestä ja ilmoitetaan desibeleinä.

 
 
Tavoitearvot hyvälle ääniympäristölle avotoimistossa standardin ISO 3382-3 mukaan ovat: D2,S ≥ 7 dB, Lp,A,S,4 m ≤ 48 dB,

Mukavuusetäisyys, rc

ISO 3382-3 tunnuslukujen lisäksi voidaan laskea mukavuusetäisyys (rc). Se saadaan määrittelemällä äänenpainetaso etukäteen  hyväksyttävälle mukavuustasolle (Lc). Suositus on, että äänenpainetaso putoaa 10 dB tyypillisestä toimistossa käydystä keskustelusta neljän metrin matkalla. Kun tiedetään tunnusluvut D2,s ja Lp,A,S,4m, saadaan mukavuusetäisyys laskemalla:

rc = 4x10 0.3(Lp,A,S,4m - Lc) / D2,S 

Jos mukavuustasoksi (Lc) on valittu 48 dB(A), mikä on 10 dB alle normaalin toimistossa puhutun äänen voimakkuuden, joka on 58 dB(A) metrin päässä puhujasta, silloin mukavuusetäisyys pitäisi olla 4 metriä.10 desibelin lasku äänenpainetasossa koetaan käytännössä äänitason puolittumisena.


 Articulation Class
 

Artikulaatioluokka (AC) kuvaa alakattojen kykyä edistää työpisteiden välistä äänen vaimennusta ja työrauhaa. Menetelmässä mitataan, kuinka paljon katosta heijastuu ääniä sermien yli työpisteen toiselle puolelle. Mitä korkeampi AC-arvo, sitä tehokkaammin se vaimentaa äänen leviämistä.

 

Määritelmä

Kuvaus

Nimi

Mittayksikkö

Selitys

Standardi

Äänen leviäminen

Äänenpainetaso etäisyyden kaksinkertaistuessa.

A-painotetun puheen voimakkuus etäisyyden kaksinkertaistuessa.

Kertoo, kuinka paljon puheääni vaimentuu etääntyessään äänilähteestä.

Äänen leviäminen

 

Äänen voimakkuus 4 metrin etäisyydellä

A-painotetun puheen voimakkuus 4 metrin etäisyydellä, Lp,A,S,4

 Lp,A,S,4m

dB

Kertoo äänen voimakkuuden 4 metrin etäisyydellä äänilähteestä. 

ISO 14257 33823

Äänen leviäminen

Artikulaatioluokka

Kertoo alakaton vaimennuskyvystä työpisteiden välillä, mikä on tärkeää erityisesti avotoimistoissa.