Kuuloaistimuksen voimakkuus

Kuuloaistimuksen voimakkuus kuvaa huoneen pinnasta syntyvien heijastusten vaikutusta äänitasoon. Kaikuisessa huoneessa on korkeammat äänitasot kuin vaimennetussa huoneessa (siis tilassa johon on lisätty absorptiomateriaalia).  

Korkea äänitaso

Matala äänitaso

 
Mitattu voimakkuus osoittaa äänitason todellisessa huoneessa suhteessa äänitasoon kaiuttomassa huoneessa äänilähteen ollessa sama. Mittaus osoittaa huoneheijastusten vaikutuksen äänitasoihin.  
 
 
Tavallinen huone 
 
Strength anechoic chamber
 
Kaiuton huone 
 
Ääni-ilmiö
Objektiivinen tunnusluku
Merkintä
Yksikkö
Selitys
Standardi
Voimakkuus
Kuvaa huonetilan vaikutusta äänilähteen tilaan tuottamaan äänitasoon.