Toiminnalliset vaatimukset

Tuotteiden ominaisuudet ja toiminnalliset vaatimukset perustuvat rakennusstandardeihin, määräyksiin sekä yksittäisiin vaatimuksiin, joissa tulee huomioida rakennuksen nykyinen sekä tuleva käyttö.

Avattavuus

Ecophonilla on alakattojärjestelmiä, jotka ovat täysin avattavissa, vaikka tuotteissa on käytetty piilolistoja.

CE-merkintä

Ecophonin alakattotuotteet on merkitty Eurooppalaisen standardin EN 13964:2014 mukaan.

Homeen ja bakteerien vastustuskyky

Testeillä varmistetaan, että Ecophon-tuotteet eivät toimi luontaisina kasvualustoina homeille ja bakteereille.

Ilmanläpäisevyys

Tiettyjen alueiden, kuten puhdastilojen ilmanpaine on oltava hallittavissa.

Iskunkestävyys

Ecophon tuotteiden iskunkestävyyttä testataan standardien EN 13964:2014 (alakattolevyt) ja DIN 18032-3 (seinälevyt) mukaisesti.

Kemikaalikestävyys

Tietyt Ecophonin tuotteet on suunniteltu kestämään yleisiä pesu- ja desinfiointiaineita.

Korroosio

Kaikki Ecophonin listajärjestelmät suunnitellaan täyttämään vaatimusten perustaso. Tietyt tuotteet täyttävät standardin tiukemmat vaatimukset.

Kosteudenkesto

Sisäkattovalmistajien on varmistettava, että levyt pystyvät asennettuina kannattelemaan oman painonsa sekä mahdollisen piste-, viiva- tai jakautuneen kuorman.

Lämpöviihtyvyys

Akustiikan ja modernien jäähdytysteknologioiden, kuten TABS-järjestelmien (Thermally Activated Building Systems) ja kevyiden jäähdytysjärjestelmien, vuorovaikutus.

Mekaaninen kestävyys

Mekaaniset ominaisuudet, kuten kuormituksenkesto sekä yleiset alakattoja ja kiinnitysjärjestelmiä koskevat ohjeet.

Paloturvallisuus

Alakattoja koskevat paloturvallisuusvaatimukset, paloturvallisuuden suunnittelu ja tuotteiden paloluokitus.

Pinnan kulutuskestävyys

Tiettyjen Ecophon-tuotteiden pintojen kestävyys toistuvan puhdistuksen jälkeen varmistetaan testaamalla niitä ISO 11998:2006 -standardin mukaisesti.

Puhdastila

Osalla Ecophon-tuotteita on ISO 14644-1:2015 sertifikaatin mukainen puhdastilaluokitus.

Puhdistettavuus

Ecophon-järjestelmien puhdistusmenetelmät ja mitä tulee huomioida tarpeettoman likaantumisen välttämiseksi.

Vaativa puhdistus

Kattolevyjen puhdistus-, desinfiointi- ja hankausmenetelmiä vaativissa ympäristöissä.

Sisäilman laatu

Ecophonin tuotteiden VOC-pitoisuus testataan ulkoisissa laboratorioissa eurooppalaisten määräysten mukaisesti.

Ulkoasu

Ulkoasu ja valaistus vaikuttavat vahvasti huoneen yleiseen ulkonäköön ja tunnelmaan.

Valaistus

Lue lisää Ecophon-valaisinten ominaisuuksista.

Ympäristövaikutukset

Ecophonin tuotteiden elinkaarianalyysi tehdään standardin ISO 14040 mukaisesti, ja se antaa täysin läpinäkyvän yleiskuvan ympäristövaikutuksestamme.