Toiminnalliset vaatimukset

Tuotteiden ominaisuudet ja toiminnalliset vaatimukset perustuvat rakennusstandardeihin, määräyksiin sekä yksittäisiin vaatimuksiin, joissa tulee huomioida rakennuksen nykyinen sekä tuleva käyttö.

Ulkoasu

Ulkoasu ja valaistus vaikuttavat vahvasti huoneen yleiseen ulkonäköön ja tunnelmaan.

Lämpöviihtyvyys

The interaction of acoustics and modern cooling technologies, such as TABS and lightweight cooling systems.

Pinnan kulutuskestävyys

Tiettyjen Ecophon-tuotteiden pintojen kestävyys toistuvan puhdistuksen jälkeen varmistetaan testaamalla niitä ISO 11998:2006 -standardin mukaisesti.

Homeen ja bakteerien vastustuskyky

Testeillä varmistetaan, että Ecophon-tuotteet eivät toimi luontaisina kasvualustoina homeille ja bakteereille.

Mekaaninen kestävyys

Mekaaniset ominaisuudet, kuten kuormituksenkesto sekä yleiset alakattoja ja kiinnitysjärjestelmiä koskevat ohjeet.

Valaistus

Lue lisää Ecophon-valaisinten ominaisuuksista.

Sisäilman laatu

Ecophonin tuotteiden VOC-pitoisuus testataan ulkoisissa laboratorioissa eurooppalaisten määräysten mukaisesti.

Iskunkestävyys

Ecophon tuotteiden iskunkestävyyttä testataan standardien EN 13964:2014 (alakattolevyt) ja DIN 18032-3 (seinälevyt) mukaisesti.

Kosteudenkesto

Sisäkattovalmistajien on varmistettava, että levyt pystyvät asennettuina kannattelemaan oman painonsa sekä mahdollisen piste-, viiva- tai jakautuneen kuorman.

Paloturvallisuus

Alakattoja koskevat paloturvallisuusvaatimukset, paloturvallisuuden suunnittelu ja tuotteiden paloluokitus.

Ympäristövaikutukset

Ecophonin tuotteiden elinkaarianalyysi tehdään standardin ISO 14040 mukaisesti, ja se antaa täysin läpinäkyvän yleiskuvan ympäristövaikutuksestamme.

Korroosio

Kaikki Ecophonin listajärjestelmät suunnitellaan täyttämään vaatimusten perustaso. Tietyt tuotteet täyttävät standardin tiukemmat vaatimukset.

Puhdistettavuus

Ecophon-järjestelmien puhdistusmenetelmät ja mitä tulee huomioida tarpeettoman likaantumisen välttämiseksi.

Puhdastila

Osalla Ecophon-tuotteita on ISO 14644-1:2015 sertifikaatin mukainen puhdastilaluokitus.

Kemikaalikestävyys

Tietyt Ecophonin tuotteet on suunniteltu kestämään yleisiä pesu- ja desinfiointiaineita.

CE-merkintä

Ecophonin alakattotuotteet on merkitty Eurooppalaisen standardin EN 13964:2014 mukaan.

Ilmanläpäisevyys

Tiettyjen alueiden, kuten puhdastilojen ilmanpaine on oltava hallittavissa.

Vaativa puhdistus

Kattolevyjen puhdistus-, desinfiointi- ja hankausmenetelmiä vaativissa ympäristöissä.

Avattavuus

Ecophonilla on alakattojärjestelmiä, jotka ovat täysin avattavissa, vaikka tuotteissa on käytetty piilolistoja.