Huoneiden välinen ääneneristys

 

Jos väliseinä ei yllä kantavaan rakenteeseen, ääni siirtyy sisäkaton kautta. Näissä tapauksissa tavallinen sisäkatto ei mahdollista riittävää ääneneristystä, vaan on käytettävä erikoistuotteita.

Yhtenäinen sisäkatto valitaan, jotta tiloja voisi muunnella mahdollisimman helposti. Parempi ääneneristys voidaan kuitenkin saavuttaa, mikäli väliseinä kulkee sisäkaton läpi.

Ilmaääneneristävyyttä mitattaessa

  • tarkastellaan koko rakennetta

  • käytännössä arvot ovat huonompia kuin laboratoriomittauksissa.

Laboratorioarvo/käytännön arvo

Huoneiden välinen käytännön ääneneristysarvo (R′w) on 5-8 dB alhaisempi kuin väliseinän ja sisäkaton laboratorioarvoista huonompi. Se johtuu siitä, että sisäkaton ja väliseinän välinen liitos vuotaa ääntä ja sivutiesiirtymien mahdollisuus on merkittävä. 

Huoneiden välinen ääneneristävyys

Laboratorioarvo Dn,f,w standardin ISO 10848-2 ja ISO 717-1 mukaan.    

D n,f,w

Tuote ja levykoko
43 dB

Combison Duo A, 600x600 mm

39 dB

Combison Duo E, 600x600 mm

43 dB

Combison Uno A, 600x600 mm

41 dB

Combison Uno Ds, 600x600 mm

42 dB

Combison A, db 42, 1200x600 mm

28 dB

Master A, 1200x600 mm

29 dB

Master E, 1200x1200 mm

31 dB

Master Ds, 600x600 mm

 

Laboratoriarvon Dn,f,w paraneminen, kun lisätään Combison Barrier tai Combison XR.

Parannus 

Tuote

+4

Combison + 1x40 Barrier

+8

Combison + 2x40 Barrier

+3

Combison + 2x1200 XR

+6

Combison + 100% XR


Huomioi, että käytännön arvo on 5-8 dB alhaisempi kuin laboratorioarvo.

Suositukset  

 

Äänen kulkeutumisreitit huoneiden välillä. 

Riittävän yksityisyyden saavuttamiseksi toimistotiloissa suosittelemme kahden huoneen väliseksi ääneneristysarvoksi R′w = 35 dB. Se edellyttää, että sisäkaton laboratorioarvo Dn,f,w on > 40 dB.

Ääntä eristävä sisäkatto on liitettävä väliseinään, jonka ilmaääneneristysluvun laboratorioarvo on vähintään sama kuin sisäkaton. Muiden siirtymäteiden, kuten ilmastointikanavien, ääneneristävyyden on oltava vieläkin parempi. On huomioitava myös sisäkattoihin ja väliseiniin liitettävien osien, kuten valaisinten, ilmastointilaitteiden, ikkunoiden ja ovien aiheuttama heikennys.