Huoneakustiikka määrittelee miten ääni käyttäytyy huoneessa. Äänen kulku, vaimennus, heijastuminen ja taittuminen ovat tähän vaikuttavia asioita. Suunnitteluun vaikuttaa myös se, miten huoneen käyttäjät kokevat nämä eri ilmiöt.

Suunnittelussa pitää huomoida myös miten ko. rakennuksessa äänet kulkeutuvat eri huonetiloista toiseen.