Huoneakustiikan tunnusluvut

Huoneakustiikan suunnittelulle on eduksi jos erilaisia toteutusvaihtoehtoja voidaan arvioida objektiivisesti.  Tätä varten onkin määritelty huoneakustiikan tunnuslukuja. Näitä käyttäen voidaan spesifioida tavoitteet, joihin pyritään ja niiden avulla voidaan vertailla eri ratkaisujen toimivuutta. Yksinkertaisinta olisi jos tämä pystyttäisiin tekemään vain yhtä tunnuslukua käyttämällä. Kuuloaistimukseen vaikuttavat kuitenkin monet tekijät ja tämän vuoksi tunnuslukuja tarvitaan useampia.