Jotta et häiriintyisi viereisissä huoneissa tai huoneistoissa tapahtuvasta toiminnasta, rakenteiden tulee estää äänen eteneminen. Rakenteen ei välttämättä tarvitse olla massiivinen betoniseinä. Ääneneristys perustuu rakennuselementin tai rakenteen kokonaisvaltaiseen kykyyn estää äänen eteneminen lävitseen. On olemassa kahdentyyppistä äänieristystä - ilmaääneneristävyys ja askelääneneristävyys. On muistettava, että rakenteen heikoimmalla kohdalla on suuri vaikutus koko rakennuksen ääneneristävyyteen. Tämän vuoksi on tärkeää estää vuodot rakennuselementtien välillä.